Samenvatting

Pieter Bloothooft <VI-6> is de zoon van Cornelis Bloothooft <V-6> en Geertje Cornelis Water, veehouder, ged. Beemster [1] 28.7.1777 [get. Trijntje Bloothoofd <IV-3.5> (tante)], overl. Beemster 11.11.1855 [Jisperweg Wijk C no:62; get. Jacob Pieter Kool, veehouder, 23 jaar; Pieter Smit, 50 jaar; beiden buur], tr. Sijbreg Portegies  Beemster [2] 21.4.1804 [get. Pieter Water (oom) en Grietje Bloothooft <IV-3.2> (tante)][impost Beemster 3e classe [3] ], do. van Dirk Portegies en Trijntje Slap, won. en geb. Wijde Wormer 14.3.1778, overl. Beemster 9.10.1843 [get. Sijmon Bakker, landman, 54 jaar; Jan Rus, landman, 36 jaar; bekenden]. 5 kinderen.

Handtekening onder huwelijksakte van zijn zuster Maartje, 13 oktober 1812

In 1812 is Pieter Bloothoofd pachter van twee kavels in de Beemster. Het zijn binnenkavel 22 die in bezit is van Maartje Brantjes, mogelijk zijn nicht, en binnenkavel 32,in bezit van zijn neef Klaas Schilder. De kavels liggen beiden aan de westzijde van de Jisperweg. Hij en zijn vrouw Sijbreg Portegies krijgen 5 kinderen. Het eerste kind was een zoon, uiteraard naar grootvader Cornelis vernoemd. Over hem is verder niets bekend, waarschijnlijk is hij jong gestorven. Daarna werden nog vier dochters geboren. Dochter Antje bleef ongehuwd en bleef haar hele leven op de ouderlijke boerderij.

Binnenkavels 22 en 32 aan de Jisperweg bij Westbeemster (Uitwaterende Sluizen 1680)

Referenties

[1] Beemster, doopboek RK kerk 1748-1811
[2] Beemster 23, trouwboek RK kerk
[3] Beemster 17, schepentrouwboek 1795-1812