IV-3.2  Grietje Bloothooft  (1739 - ~1810)

Grietje Bloothooft <IV-3.2> is de dochter van Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3> en Maartje Poland, RK, ged. Noordeinde 24.1.1739 [get. ariaantje cornelis, antje sijmens (<III-1.2> tante)], overl. Alkmaar ~1810, tr. Pieter Jacobs Schilder Alkmaar [1] [2] 29.4.1759 [impost Akersloot [3] 4e classe], jm, boer, won. Schermer onder Alkmaar, overl. Akersloot 28.11.1820, testament [4] 19.9.1784.

Handtekening van de echtelieden onder de boedelscheiding 
van moeder Maartje Poland, 23 december 1779

Grietje woonde aan de Zuidervaart in de Schermer maar de familie ging in Alkmaar naar de kerk in St.Jacobsstraat, waar Grietje in 1752 ter communie ging [5]. Ze trouwt in 1759 Pieter Schilder, een boer in de Zuid Schermeer. In 1779, bij de boedelscheiding van moeder Maartje Poland, woont het echtpaar echter in de Zuid Beemster. Zij geven te kennen geen van de omvangrijke landerijen te willen erven maar volstaan met hun deel uit de roerende goederen (omdat ze kinderloos waren?). Het is goed mogelijk dat ze baar geld nodig hadden, want in 1780 koopt Pieter Schilder van Dirk de Boer 20 morgen in de Beemster, binnenkavel 32 aan de westzijde van de Jisperweg [6]. Deze kavel ligt schuin tegenover kavel 51 aan de oostzijde van de Jisperweg, die eigendom was van Maartje Bloothooft en Arent Brandtjes.

Kaart Beemster (1680) Schilderbezit.jpg (106908 bytes)
Kaart van de Beemster uit die van de Uitwaterende Sluizen (1680). Binnenkavel 32 aan de Jisperweg is aangegeven.

Alhoewel ze in de Beemster wonen maken ze in 1784 hun testament in Zuid Schermer [4]. In 1800 wordt Pieter Schilder benoemd tot voogd over de kinderen van zijn zwager Cornelis Bloothooft <V-6>. Hij woont dan in de Beemster. Volgens het Alkmaarse bevolkingsregister wonen Grietje Bloothooft en Pieter Schilder in 1807 weer in de Schermer in de polder G (wijk C no.9; haar zuster Lijsbeth woont op no.13). Pieter Schilder is daar boer met 15 runderbeesten, 1 paard, 18 schapen en 15 morgen weiland in eigendom. Zwager Pieter Water is inwonend. Waarschijnlijk heeft zoon (?) Klaas Schilder de Beemster gronden overgenomen (hij heeft in 1831 BK 32 nog in bezit) en trokken de ouders weer terug naar hun geboortegrond.

In 1812 wordt bij familieraad aan Maartje Cornelisz Bloothoofd <V-6.7> toestemming voor een huwelijk gegeven. Pieter Schilder was één van haar voogden en ‘rentenier in de Schermer’, maar hij is dan ook al ver in de zeventig.

Referenties

[1] Alkmaar OR 954, stadstrouw no.6
[2] Alkmaar 105, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraat
[3] Akersloot, impost op het trouwen 1747-1776, 1781-1798
[4] ZN Schermer, not. K. Renses, RAH 6572, standaard testament
[5] Alkmaar OR 108, communieboek RK kerk St.Jacobsstraat
[6] Dinkla, Th.A. (1989). Eigenaars van landerijen in de Beemster. Eigen uitgave. In 1831 is zijn zoon Klaas Schilder eigenaar van dit kavel. Het naastliggend kavel, nr 33 “De Laan” of “Laanzicht”, werd in 1778 aan Cornelis Schilder uit Berkhout verkocht. Was deze familie van Pieter Schilder?