IV-3.5  Trijntje Bloothooft  (1745 - >1786)

Trijntje Bloothooft <IV-3.5> is de dochter van Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3> en Maartje Poland, RK, ged. 9.7.1745 [get. ariaantje cornelis], tr. Pieter Cornelis Water Alkmaar [1] 26.4.1772 Akersloot [2] [impost Akersloot [3] zij 1e classe], veehouder won. en geb. Wijde Wormer, zo. van Cornelis Pieters Water (overl. Beemster [4] 10.11.1790) en Elbregt Dirks Groot, ged. [5] 15.6.1750, testament [6] 27.4.1782

Kinderen [7]

Pieter (geb. Schermer, ged. Beemster 12.9.1775 [get. Grietje(Bloothooft <IV-3.2>, tante)]), Elbregt (geb. en ged. Beemster 6.11.1786 [get. Geertje Water (tante)] ).

Handtekening van de echtelieden onder de boedelscheiding 
van moeder Maartje Poland, 23 december 1779

Trijntje en haar man bezitten volgens de leggers van de Schermer het volgende [8]. Het bezit is in 1779 verworven uit de erfenis van Trijntje's ouders.

folio 214
Polder J kavel 20, 7 morgen 84.5 roeden;
Pieter Cornelis Water verkoopt het op 17.11.1781 door aan Cornelis van Oostveen voor f 821.6.-
folio 198
Polder H kavel 31, 7 morgen 327 roeden
Polder L kavel 31, 15 morgen
Polder L kavel 32, 15 morgen met het huis (huis 221)
Pieter Water verkoopt op 3.11.1781 de kavels L 30 & 31[9] voor f 8687. Het gaat echter waarschijnlijk om 31 en 32.

Het gezin vertrekt in 1781 naar de Beemster (oostzijde van de Volgerweg). Ze maken op 27.4.1782 hun testament [6]. Daarin treffen ze regelingen bij hertrouwen. Eerder had Pieter Water al op 13.10.1781 aan de dijkgraaf van de Schermer [10] te kennen gegeven ‘dat hij een huijsmanswoning en eenige landen in de Beemster had gekogt en voornemens was aldaar met er woon te gaan, versoekende sijn ontslag als Poldermeester in de polder L’. Op 11.4.1782 wordt een vervanger aangesteld.

Boerderij Vrederust in de Beemster, Volgerweg 42. Jaar 2000.

In 1780 kocht Pieter’s vader Cornelis Water in de Beemster de binnenkavel 2 aan de zuidzijde van de Volgerweg, genaamd “Vrederust”, voor de helft  van de erfgenamen van Willem Groot - voor f 8000 - en de ander helft van C. Middelhoven. Dit is hoogstwaarschijnlijk de boerderij waar Trijntje Bloothooft en Pieter Water naar toe trekken. In 1786 wordt daar hun dochter Elbregt geboren. Tussen 1775 en 1786 zijn er verder opmerkelijk genoeg geen geboorten bekend. Op 10 november 1790 overlijdt vader Cornelis Water en waarschijnlijk erft Pieter dit bezit. In 1797 verkoopt hij het geheel voor f 16.000 aan Adriaan Kooy [11]. Het is niet duidelijk waarom hij dit deed. Zijn vrouw Trijntje was mogelijk overleden en hij bleef achter met de kinderen Pieter en Elbregt. Pieter was zelf in 1797 nog maar 47 jaar oud. Hoe het ook zij, hij besluit om naar de Schermer te gaan en bij zijn schoonzusje Grietje Bloothooft en haar man Pieter Jacobs Schilder in te trekken. Volgens de Alkmaarse volkstelling van 1807 woont hij bij hen.

Twee kinderen van Pieter Bloothooft, Trijntje en Cornelis, huwen respectievelijk Pieter Cornelis Water en Geertje Cornelis Water, eveneens broer en zus. Zie achtergronden van de familie Water.

Referenties

[1] Alkmaar 105, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraat
[2] Akersloot, gerechts trouwboek 1710-1788
[3] Akersloot, impost op het trouwen 1747-1776, 1781-1798
[4] Beemster 22, Impost op het trouwen en begraven, SAW
[5] Purmerend, doop/trouw/doodinschrijvingsboek RK kerk, SAW 28, geb. Wijde Wormer, get. Lijse Water. Cornelis Water was de enige zoon van Pieter Cornelis Water en Geertje Jans; Liesje Water is zijn zuster. Een zuster van Pieter Cornelis Water is Geertje Cornelis Water die met Cornelis Bloothooft <V-6> zal trouwen.
[6] Alkmaar OR 693, 27.4.1782 testament
[7] Beemster, doopboek RK kerk 1748-1811, SAW 18
[8] Schermer, legger der landerijen 1771-1798, RAH 775
[9] OR Schermer, transporten  RAH 6354
[10] Schermeer, resoluties van dijkgraaf en heemraden 1776-1790
[11] Dinkla (1989)