Kinderen

Kinderen van Pieter Bloothooft <VI-6> en Sijbreg Portegies, geboren in de Beemster [1] [2]

 1. Kornelis, ged. 6.5.1805 [get. Lijsebet Bloothoofd (oud-tante)]

 2. Trijntje Bloothooft, ged. 24.8.1808 [get. Anna Portugies en Katarina Revers], overl. Beemster 24.11.1850 [Wormerweg n:130; get. Jan May, boerenarbeider, 56 jaar; Jan Edel, veehouder, 34 jaar; buren], tr. Dirk Verduin > 1844, geb. 1801

 3. Geertje Bloothooft, ged. 24.10.1810 [get. Trijntje Gerrits], overl. Beemster [3] 19.11.1886 [Jisperweg Wijk C no.114; get. Willem Duijn, veehouder, 32 jaar; Jan Beers, veehouder, 34 jaar; buren], tr. Joannes Roos Beemster 28.4.1844  [get. Aris Koopman, behuwd vader, 51 jaar; Dirk Verduin, vriend bruidegom, 43 jaar; Pieter Bloothoofd, vader, 66 jaar; Riewert Schouten, vrind bruid, 43 jaar; allen landlieden in de Beemster]  28.4.1844, boer, zo. van Joost Roos (overl.) en Antje Ytjes, geb. Beemster ~1804

  Geertje huwt op dezelfde dag als haar zuster Grietje. We hebben het meer gezien, een kostenbesparend evenement.

  Bidprentje voor Geertje Bloothoofd echtgenote van Joannes Roos, overleden in den Beemster den 19 November 1886 in den ouderdom van 76 jaren en begraven den 22sten daaraanvolgende op het R.K.Kerkhof aldaar (Collectie bidprentjes CBG)

 4. Antje Bloothoofd , geb. 5.3.1812, ongehuwd, overl. Beemster 16.2.1871 [Wijk C no:62; get. Dirk Schilp, veehouder, 37 jaar; Simon Buijs, veehouder, 40 jaar; buren]

  Antje overlijdt in hetzelfde huis als waar in 1855 haar  vader is overleden, ongetwijfeld het ouderlijk huis.

 5. Grietje Bloothooft, geb. 3.7.1820, overl. Beemster 1.4.1863 [Westerringdijk Wijk C no:40; get. Willem Beets, veehouder, 53 jaar; Klaas Reijne, veehouder, 28 jaar; buren] , tr. Poulus Schouten Beemster 28.4.1844 [get. Riewert Schouten, oom, 43 jaar; Aris Koopman, vriend, 51 jaar; Jan Roos, zwager; Dirk Verduin, vriend bruid, 43 jaar; allen landlieden in de Beemster], boer, zo. van Pieter Schouten, landman, en Marijtje Daan (overl.), won. en geb. ~1820 Starnmeer (Graft)

  Grietje Bloothooft huwt op dezelfde dag als haar zuster Geertje. Bij de getuigen van het huwelijk is Riewert Schouten, de oom van Poulus Schouten. Deze kocht in 1832 14.07 ha in Dijkkavel 43 tussen de Westdijk en de Westerweg “Nooit gedacht”, en in 1840 nog 11.32 ha in Dijkkavel 42. 13.79 ha in Dijkkavel 43 wordt in 1880 door Paulus Schouten verkocht aan Klaas Kramer [zie Dinkla, kavelbezit in de Beemster]. Het is echter niet geheel zeker of dit ‘onze’ Paulus is.  Maar als we ook nog zien dat Grietje Bloothooft aan de Westerringdijk (waaraan de huizen van de dijkkavels liggen) overlijdt, ligt het toch voor de hand te veronderstellen dat Dijkkavel 43 hun erf was, welke op een zeker moment van oom Riewert is gekocht of geerfd.

Referenties

[1] Beemster 18, doopboek RK kerk 1748-1811
[2] Beemster OBS na 1811
[3] CBG collectie bidprentjes