Landbezit

Klaas Bloothoofd <VI-4> trouwde in 1815 boerendochter Maartje Buren uit de Heerhugowaard. Tussen 1817 en 1819 worden kinderen in de Heerhugowaard geboren en ook bij het overlijden van zijn vader Sijmen wordt vermeld dat Klaas boer is in de Heerhugowaard. Hij werkte waarschijnlijk op het bedrijf van zijn schoonvader Pieter Buren. Vanaf 1822 woont hij echter in Oudorp, waar hij vermoedelijk met zijn broer Dirk het bedrijf van zijn vader overneemt. Toch stelt moeder Niesje Punt in haar testament van 1824 dat het belangrijkste Oudorper bezit door zoon Dirk na haar overlijden – tegen betaling aan de andere kinderen – overgenomen kan worden. Omdat Dirk jong overlijdt blijven Klaas en zijn zuster Grietje na 1825 als enige erfgenamen over die direct het beheer over de landerijen zouden kunnen overnemen. Daarnaast bleven ook de kinderen van Dirk Bloothoofd erfgenaam.

Klaas Bloothoofd kocht op 4.11.1829 van zijn moeder Niesje Punt ongeveer de helft van het Oudorper bezit: het ouderlijk huis en erf [174], waar hij waarschijnlijk zelf met zijn gezin en moeder bleef wonen, en de weilanden [173, 24, 25, 26, 27, 28, 94], bouwland [172] en bosje [B57]; het is ongeveer het deel wat Niesje eerder voor zijn broer Dirk had bestemd. Voor de nummers: zie de kadastrale kaart bij Sijmen Bloothooft. Klaas zijn zuster Grietje, die gehuwd was met Arie Jansz Baart, kocht gelijktijdig de andere helft. Toen Grietje in 1838 overleed werd Klaas toeziend voogd over haar nog minderjarige kinderen. In die hoedanigheid was hij in 1842 betrokken bij de verkoop van haar landerijen. Hij bood zelf nog vergeefs mee op de weilanden [89] en [96]. Kort daarop overleed Klaas zelf op 22.3.1843, 50 jaar oud.

Nog geen jaar na de dood van haar man verkoopt de weduwe Trijntje Wortel op 12.2.1844 al het bezit in een publieke veiling ten huize van herberg de Vuik in Oudorp [1]. Omdat zij niet in gemeenschap van goederen was getrouwd met Klaas Bloothoofd [2] waren al zijn kinderen belanghebbend, maar Trijntje Wortel kreeg ‘onherroepelijk’ een kindsdeel. Van de kinderen was Maartje al getrouwd met Gerrit van Baar (die gemachtigd was tot verkoop), en Geertje met Gerrit Limmen (boer in Ursem). Dirkje, Antje, Maartje, Niesje en Grietje waren nog minderjarige kinderen van Trijntje Wortel, waarover Trijntje zelf voogd was en Gerrit van Baar toeziend voogd. Dan was ook Jan Ariens Baart aanwezig als voogd [3] van Pieter Bloothoofd en Gerrit Buren als toeziend voogd [4] .

De erfenis bestond uit een huis, erf [174] en schuur [27], de weilanden [173, 24, 25, 26, 27, 28, 94] en bouwland [172]. Het werd voor f 9125 door Gerrit Buren – de broer van Maartje Buren en oom van Pieter Bloothoofd <VII-4> - gekocht. Hij woonde als landman aan de Wognumse buurt in Alkmaar. Het bosje in de Nollen [B57] werd door schoonzoon Gerrit van Baar, boer in Oudorp, bij opbod en afslag gekocht voor f 91.

Muursteen Buren.jpg (13820 bytes)
Muursteen van de nieuwe boerderij aan de Westerstraat die in 1859 werd gebouwd

De oude boerderij staat er nu niet meer. In 1859 werd iets westelijker een nieuwe boerderij gebouwd waarvoor de eerste steen werd gelegd door Jacob Buren W.Z., oud 4 jaar [5], vermoedelijk de kleinzoon van Gerrit Buren. Deze boerderij staat er nog steeds. En waar het aanzicht van Oudorp grotendeels door nieuwbouw onherkenbaar veranderd is, is door een gelukkig toeval het dorpsbeeld ten zuidwesten van de gereformeerde – nu hervormde – kerk redelijk behouden. Het weiland (172) langs de Kerklaan ligt er nog steeds met boerderijen ten zuiden. En ook zuidelijk van die boerderijen liggen nog de weilanden (26). Over deze weilanden heen heeft het dorpsgezicht nog een beetje de 18e eeuwse sfeer.

Oudorp foto boerderij.jpg (85317 bytes)
Het centrum van Oudorp vanaf het zuiden. Links de boerderij uit 1859.

Aan de Kerklaan, hoek Westerstraat woonde caféhouder Jan Bloothoofd <X-8> van ‘De Muizenvreugd’. Hij heeft waarschijnlijk niet geweten dat hij, als nakomeling van Claas Bloothooft <IV-2>, in het hart van het Oudorper bezit heeft gewoond.

Referenties

[1] Kadaster Alkmaar, dagregister Oudorp, deel 5 n.1165, 16.4.1844. Afschrift van akte Alkmaar, not. Adrianus Petrus de Lange, 12.2.1844
[2] Oudorp not. Dirk Waiboer, huwelijkse voorwaarden 26.10.1827
[3] Oudorp, not. Dirk Waiboer, aangesteld door Klaas Bloothoofd op 14.8.1832
[4] Na het overlijden van Pieter’s moeder Maartje Buren aangesteld door een familieraad met de vrederechter in Alkmaar op 23.8.1826
[5] “De eerste steen is gelegd door Jacob Buren W.Z., oud 4 jaren. Op den 6den mei 1859.”