Kinderen

Kinderen van Klaas Bloothoofd <VI-4> en Maartje Buren, geboren in Oudorp tenzij anders vermeld

 1. Niesje, geb. 2.5.1817 [get. Dirk Bloothooft <V-4> (oom); Jan Put], overl. Oudorp 22.11.1834 [get. Laurens Schagen en Pieter Hageman, buren]
   

 2. Geertje, geb. 31.5.1818 [get. Jacob Mul; Klaas Koop], overl. Heerhugowaard 25.10.1820 [huis n.52, get. Hendrik de Vries en Willem Kansen, buren]
   

 3. Maartje (Margareta) Bloothoofd, geb. Heerhugowaard 25.10.1819 [get. Klaas Bloothooft, koehouder en landbouwer (vader); Hendrik de Vries; Willem Kansen], overl. Alkmaar 26.11.1865 [huis Laat, wijk D, n.537; get. Leonardus Bollen, 53 jaar; Jan Willem Genke, 45 jaar; beiden bekende in Alkmaar], tr. Gerrit van Baar Oudorp 1.5.1841 [get. Jan Bekemeijer, Hendrikus Nooyen, Pieter Hageman, Corn. Joh. Schagen], arbeider/koopman, zo. van Jacob van Baar, broodbakker, en Aagtje van ’t Hof (overl.), geb. Heerhugowaard ~1817

  Bij de volkstelling van 1839 [1] woont Margareta Bloothoofd, geboren te Oudorp en 20 jaar, op Mient 7 in Alkmaar als dienstbode bij Cornelia Maria Koorn, winkelierster van 32 jaar, weduwe van 2 kinderen. Alhoewel Margareta eigenlijk naar Grietje verwijst moet het hier wel om Maartje gaan. In 1843 wordt Gerrit van Baar aangesteld als toeziend voogd over de nog minderjarige stiefzusters van Maartje. Bij de verkoop van het Oudorper bezit van de erfgenamen Klaas Bloothoofd (1844) wordt Gerrit van Baar als boer in Oudorp genoemd en hij koopt er een houtbosje op de Nollen. Bij het overlijden van Maartje in 1865 in Alkmaar wordt Amsterdam als woonplaats van haar man Gerrit van Baar opgegeven. Volgens het Amsterdamse bevolkingsregister van 1864 wonen ze in de Nieuwezijds Armsteeg L 468. Haar man, een katholiek koopman, vertrekt na haar overlijden op 13 juli 1866 naar Beverwijk. 

 4. Pieter Bloothoofd <VII-4>, geb. 6.10.1822 [get. Jan Put; Jacob Mul]
   

 5. Geertje Bloothoofd, geb. 1.5.1824 [get. Jacob Koetsier; Gerrit Sweerekant], overl. Alkmaar [2] 17.1.1877 [huis Baangracht wijk A n.664; get. Jan Koop, werkman in Alkmaar, echtgenoot, 52 jaar; Cornelis Kaandorp, werkman in Alkmaar, bekende, 58 jaar]

  tr. 1 Gerrit Limmen Oudorp 9.11.1843 [get. Pieter Wortel, stiefvader bruidegom, landman te Rustenburg, 46 jaar; Cornelis Ylp, bekende; Gerrit van Baar <VI-4.3>, behuwd broeder , landman; Pieter Hageman, veldwachter, bekende], landman, zo. van Jan Limmen (overl.) en Grietje Stam, geb. Ursem ~1820

  Bij haar huwelijk was Geertje nog maar 19 jaar, en een klein jaar minderjarige wees (haar moeder was reeds lang overleden en haar vader acht maanden voor haar huwelijk). Haar oom Arie Janse Baart was voogd en waarschijnlijk eveneens oom Gerrit Buren toeziend voogd. De stiefvader van Gerrit Limmen is Pieter Wortel uit Rustenburg. De laatste kan familie (broer?) zijn van Geertje’s stiefmoeder Trijntje Wortel die uit Ursem kwam.

  Dochters: Trijntje Limmen, geb. Alkmaar ~1860, overl. Heemstede 20.4.1881, tr. Jacobus Kramer Heiloo 22.7.1880, metselaarsknecht,geb. Egmond Binnen ~1856, zo. van Jan Kramer en Cornelia Blaauw; Grietje Limmen, geb. Oudorp ~1846, tr. Zijpe 25.6.1870 Jan Bakker, arbeider, geb. Schoorl ~1843, zo. van Cornelis Bakker, arbeider, en Aaltje Spaansen.

  tr. 2 Jan Koop Alkmaar 21.6.1868 [get. Pieter Bloothoofd <VII-4>, broeder, zonder beroep; Olivier Koop, broeder, werkman, 48 jaar; Dirk Schut, zwager, koopman, 46 jaar; Johannes Schut, zwager bruidegom, baardscheerder, 47 jaar], wedn. van Catharina Schut, steenkopersknecht/werkman, zo. van Klaas Koop, baardscheerder, en Dina Kromwel (beiden overl.), geb. Oudorp ~1825

  Jan Koop huwde eerder Catharina Schut, Oudorp 22.6.1851, do.van Frans Schut en Guurtje van Dijk. Kinderen: Nicolaas Koop (geb. Alkmaar ~1852), Catharina Koop (geb. Alkmaar ~1855).
   
  Bidprent Geertje Bloothoofd.jpg (20055 bytes)
  Bid voor de ziel van zaliger Geertje Bloothoofd, echtgenoote van Jan Koop, vroger weduwe van Gerrit Limmen, geboren te Oudorp, den 1 Mei 1825, overleden te Alkmaar, den 17 Januarij 1877, en aldaar begraven den 20n daaraanvolgende.

  Bidprentje bij het overlijden van Geertje Bloothoofd (CBG collectie)


 6. Bregje, geb. 25.7.1826 [get. Klaas Koop (ws. vader van Jan Koop <VI-4.5>); Pieter Paardebos], overl. Oudorp 19.6.1828 [get. Lourens Schagen, buur, en Jacob Kunst, neef]

Kinderen van Klaas Bloothoofd en Trijntje Wortel, geboren in Oudorp

 1. Antje, geb. 23.8.1828 [get. Jacob Kunst; Pieter Hageman], overl. Oudorp 4.4.1829 [get. Jan Bruin en Willem Jonker, buren]
   

 2. Dirkje Bloothoofd, geb. 26.10.1829 [get. Lourens Schagen; Willem Jonker], overl. Oudorp 8.1.1910 [huis wijk A n.8, get. Dirk van Veen, slager, stiefzoon, Oudorp, 62 jaar; Pieter Venneker, veedrijver, Oudorp, 44 jaar], tr. Cornelis van Veen Oudorp 22.1.1853, slager, wedn. van Dieuwertje Zuidam, zo. van Dirk van Veen en Trijntje Tenboom, geb. Limmen 23.6.1815, overl. Oudorp 23.2.1868 [huis n.7, get. Wouter Buren, landman, buur, 36 jaar; Cornelis Pater, koopman, buur, 44 jaar].

  Zoon Klaas van Veen, geb. Oudorp ~1856, tr. Catharina Kuiper, Bergen 7.2.1892, geb. Bergen ~1863, do. van Cornelis Kuiper en Jacoba Kuijper.

  Cornelis van Veen huwde eerder op 28.5.1842 Dieuwertje (Dieuw) Zuidam(Zuiddam), geb. Oudorp 7.11.1820, do. van Cornelis Zui(d)dam en Maartje Ursem, overl. 1851. Kinderen Trijntje van Veen (geb, ~1844), Dirk van Veen (geb. ~1848), en Dieuwertje van Veen (geb. ~1855?).

  Zie de genealogie van Veen (dode link inmiddels).


 3. Antje, geb. 2.12.1830 [get. Willem Jonker; Gerrit Schoorl], overl. Oudorp 29.6.1831 [get. Gerrit Schoorl en Adam Wijtkamp, buren]
   

 4. Antje Bloothoofd, geb. 2.1.1832 [get. Gerrit Schoorl, landman in Oudorp, 42 jaar; Cornelis Venneker, tapper in Oudorp, 32 jaar], tr. Cornelis Schouten Koedijk 6.9.1862 [get. Klaas Ursem, stiefvader bruid, landman in Zijdewind, 49 jaar; Pieter Bloothoofd <VII-4>, broer bruid, winkelier in Zijdewind, 39 jaar; Jacob van Die, landbouwer in Koedijk, 25 jaar; Jacob Korver, veldwachter in Koedijk], landman, won. Koedijk, zo. van Klaas Schouten (overl.) en Aaltje van Diep, boerin te Grosthuizen, gem. Avenhorn, geb. Grosthuizen ~1826
   

 5. Maartje Bloothoofd, geb. 9.11.1833 [aangegeven als Jannetje; get. Pieter Hageman; Cornelis Venneker], overl. Alkmaar 26.11.1865[huis Scharlo wijk E n.179; get. Hendrik Goossens, aanspreker, 51 jaar; Jan Ringers, timmerman, bekende, 54 jaar; beiden in Alkmaar],   tr. Joannes Jannes Alkmaar 26.4.1857 [Johannes Willebrands, behuwd broeder, schipper, 34 jaar; Gerrit van Baar <VI-4.3>, bekende bruidegom, kastelein; Klaas Ursem, schoonvader, landbouwer, 43 jaar; Cornelis van Veen <VI-4.8>, oom bruid, slagter Oudorp, 40 jaar], landman, zo. van Jacob Jannes en Trijntje Schouten (beiden overl.), won. en geb. Alkmaar ~1832

  Een onnauwkeurige trouwakte: Gerrit van Baar <VI-4.3> moet welhaast Maartjes’ zwager zijn, evenals Cornelis van Veen <VI-4.8>. Klaas Ursem is haar stiefvader.

 6. Niesje Bloothoofd, geb. 11.10.1835 [get. Lourens Schagen; Jacob Mul], overl. Haringcarspel 1.5. 1891[huis wijk C n.67; get. Cornelis Limmen, landman, bekende, 58 jaar; Cornelis Rood, watermolenaar, bekende, 59 jaar; beiden uit Haringkarspel], tr. Arie Smit Oude Niedorp 10.1.1868 [get. Jan Wit, landman, 33 jaar (zie getuigen bij huwelijk zuster Grietje <VI-4.13>); Cornelis Moeyes, bode, 38 jaar; Jan Broersen, koopman, 49 jaar; Jacob Schoorl, broodbakker, 33 jaar; allen te Oude Niedorp], boer, wedn. van Antje Komen, zo. van Pieter Smit, landman, en Trijntje Bruin te Harencarspel, geb. Haringcarspel ~1839

  Niesje werd een jaar geboren na de dood van haar oudste zuster Niesje en naar haar vernoemd.

 7. Grietje (Geertje) Bloothoofd, geb. 27.1.1838 [get. Cornelis Joannis Schagen, kantoorbediende in Oudorp, 51 jaar; Hendrikus Mooijen, schoolonderwijzer in Oudorp, 27 jaar], tr. Dirk Ooijevaar Oude Niedorp 10.4.1864 [Jan Wit, stiefvader bruidegom, landman in Wognum, 45 jaar; Klaas Ursem, stiefvader bruid, landman, 50 jaar; Cornelis Moeyes, bode, 34 jaar; Jacob Glas, ijzersmid, 49 jaar; laatsten in Oude Niedorp], arbeider, landbouwer, werkman, zo. van Cornelis (Kees) Ooijevaar (overl.) en Aafje (Aagje) Tool, geb. Berkhout 5.6.1838, ged. (RK [3] ) Wognum 5.6.1838 [get. Betje Tool], overl. Amsterdam 14.2.1904

  Kinderen: Cornelis, geb. Oude Niedorp 28.1.1865, overl. Heerhugowaard 18.9.1868; Trijntje, geb. Oude Niedorp 18.8.1866; Nicolaas (Klaas), geb. Heerhugowaard 14.7.1868, overl. Wognum 9.9.1888 [get. Jan Wit], begr. 13.9.1888 (bidprentje). 

  Meer over de familie Ooijevaar op http://www.ooijevaar.dds.nl (tak 3, Jan Jansz Ooijevaar) met dank aan Remko Ooijevaar

Referenties

[1] Alkmaar volkstelling 1839, reg.3 fol.116
[2] CBG collectie bidprentjes
[3] Doopboek Wognum, inv. nr 11