Samenvatting

Klaas Bloothoofd <VI-4> is de zoon van Sijmen Bloothooft <V-5> en Niesje Punt, koehouder en landbouwer, ged. Oudorp 4.8.1792, overl. Oudorp 22.3.1843 [huis n.3; get. Cornelis Joannes Schagen; Cornelis van Veen, 26 jaar, slagter en vleeschhouwer, buur]

 tr. 1 Maartje Buren Oudorp 2.11.1815 [get. Simon Bloothooft, vader; Jacob Rozee; Bartelmies Balder; Pieter Buuren, vader; de laatste drie uit Broek op Langedijk], boerin, do. van Pieter Buren, boer, en Grietje Vreeken, geb Heerhugowaard ~1798. 6 kinderen.

 tr. 2 Trijntje Wortel Oudorp 26.10.1827 [get. Lourens Schagen, buur; Gerrit Sweerekant; Cornelis de Vries; Gerrit Schoorl, buur], do. van Jacob Wortel en Antje Laan, won. en geb. Ursem (Rustenburg) ~1802, overl. Oude Niedorp 5.3.1866 [huis te Zijdewind n.125, get. Klaas Ursem, landbouwer (echtgenoot); Cornelis Moeyes, bode]. Zij tr.2 Klaas Ursem, landbouwer Zijdewind, gem. Oude Niedorp, [ws. oorspronkelijk uit Oudorp], geb. ~1814. 7 kinderen.

Klaas Bloothoofd trouwde in 1815 boerendochter Maartje Buren uit de Heerhugowaard. Tussen 1817 en 1819 worden kinderen in de Heerhugowaard geboren en ook bij het overlijden van zijn vader Sijmen wordt vermeld dat Klaas boer is in de Heerhugowaard. Hij werkte waarschijnlijk op het bedrijf van zijn schoonvader Pieter Buren. Vanaf 1822 woont hij echter in Oudorp, waar hij vermoedelijk met zijn broer Dirk het bedrijf van zijn vader overneemt. Na het overlijden van zijn broer Dirk blijven Klaas en zijn zuster Grietje in 1825 over als erfgenamen van de Oudorper landen. Maartje Buren overleed rond 1826 waarna Klaas spoedig hertrouwde met Trijntje Wortel. Hij kreeg bij haar nog eens 7 kinderen, allemaal meisjes. In 1843 overleed hij, 50 jaar oud. Dan verkoopt Trijntje Wortel alle bezit.

Het lijkt er op dat Trijntje Wortel niet lang na de publieke verkoop in 1844 trouwde met Klaas Ursem, boer in Oudorp, en dat daarop het hele gezin verhuisde naar Zijdewind in de gemeente Oude Niedorp. Stiefzoon Pieter trouwde in ieder geval al in 1844 in Oude Niedorp. Contacten in die regio waren er mogelijk via Maartje Limmen, de vrouw van Dirk Bloothoofd <VI-5>, broer van Klaas Bloothoofd, die uit Haringcarspel kwam. De zoon van Maartje Limmen, Klaas Bloothoofd <VII-5> trouwde in 1847 in Haringcarspel met Trijntje Stoel.

Het is opvallend hoeveel dochters er in het gezin van Klaas Bloothoofd en in het gezin van zijn enige zoon Pieter worden geboren. Door het overlijden van Pieter’s enige en veelbelovende zoon, kandidaat-notaris Klaas Bloothoofd, was er geen gezin meer die de familienaam voortzette in deze twijg die afstamt van Sijmen Bloothooft <V-5>. Op een totaal van 21 geboorten een opmerkelijke speling van het lot.