Kinderen

Mogelijke kinderen van Dirck Cornelisz < 0 > en Maritgen Arents

  1. Cornelis Dircks, geb ~1615 

  2. Claes Dircxs Bloothooft < I >, geb ~1615

  3. Jacob Dirckxsz

  4. Trijn Dirckxsz

Harde gegevens over geboorten van kinderen van Dirck Cornelisz en Marigten Arents ontbreken. Er zijn wel een aantal speculatieve aanwijzingen.

Cornelis
De eerstgeboren zoon wordt gewoonlijk naar de grootvader aan vaderszijde genoemd. Dat pleit voor een zoon Cornelis. Een Cornelis Dircks was getuige bij het huwelijk van (zijn neef?) Dirck Claasz Bloothooft <II-1> in 1670. Het kan ook een verklaring zijn voor het optreden van de naam Cornelis als oudste zoon van Sijmen Dirks Bloothooft <III-1> en de verschillende (overleden) zonen van Claas Pieters Bloothooft <III-3>

In 1663 wordt in de Schermer Rekening genoemd dat aan Cornelis Dircxs Timmerman tot driehuijsen 150 gulden wordt betaald voor het opvijzelen van vijf molens. Maar of dit een broer Cornelis van Claes Dirxs Bloothooft was is erg speculatief; Cornelis Dirks was bepaald geen schaars patroniem. Het is waarschijnlijker dat het Cornelis Dircks van de Sluis was die na 1668 timmerbaas van de Schermer aan de zuidkust wordt. 

Een andere optie is ook nog dat in 1634 bij de eerste molenaars in de Schermer op een molen bij Oudorp (No 4) Corneles Dircksz in de vuijle gracht [Westgraftdijk] wordt benoemd. Nu is de molengang bij Oudorp er overigens nooit gekomen, dus wie weet waar Cornelis Dirxcsz is gaan malen. Ook Claes Dircxs < I > en Aeffie Ariens woonden in 1634 bij de geboorte van hun eerste zoon, wederom Cornelis!, in Westgraftdijk.

Claes, Jacob, Trijn
Als we aannemen dat Claes Dircxs (Bloothooft) < I > met Aeffie Ariens huwt, dan zouden de peter en de meter bij de geboorten van zijn kinderen, Jacob Dirckxsz en Trijn Dirckxsz, zijn broer en zuster geweest kunnen zijn. Jacob Dirckxsz was ook getuige bij het huwelijk met Aeffie Ariens. Tenslotte noemt Dirck Claesz Bloothooft <II-1> een zoon Jacob, mogelijk naar zijn oom.