Timmerbazen Zuid Schermer

(bron: Belonje, 1933)

voor 1645 Dirck Cornelisz na 1650
1650 Gerrit Cornelisz na 1656
voor 1666
ws 1657 (1)
Claes Dircksz na 1668
? (2) Cornelis Dircksz vander Sluis overl. 1692
1692 Willem Cornelisz van de Sluis bedankt 1725
1725 Jan Willemsz van der Sluis tot 1752?
voor 1758? Dirk Jansz Vader bedankt 1774
1774 Aris Blaauw overl. 1824
1824 Gerrit Boldewijn tot 1834
1834 Cornelis Rus bedankt 1887 (Zuidertimmerwerf opgeheven)

(1) Claes Dircksz timmerman wordt in de Schermer Rekening van 1657 genoemd toen hij 2340 gulden kreeg om 27 molenaars in de Zuidschermeer uit te betalen. Timmerman slaat waarschijnlijk op zijn functie.
(2) In 1663 wordt in de Schermer Rekening genoemd dat aan Cornelis Dircxs Timmerman tot driehuijsen 150 gulden wordt betaald voor het opvijzelen van vijf molens.