Molenaars van de Schermeer 1634

In juni 1634 werd de ringdijk van de Schermeer gesloten en kon begonnen worden met malen. Maar eerst werden er in 1634 36 molenaars aangesteld [Schermerarchief 3-1 memoriaalboek dijkgraaf en heemraden 1633-1634]. Er is een lijst van deze boven-, midden-, en ondermolenaars, met hun molen die genummerd is 'beginnende agter Outdorp gaende naer Oterlijck en soo voorts om de ring ' met daarbij die van de zuidkust. De molens bij Oudorp zijn overigens nooit geplaatst en de molennummering werd pas in de volgende eeuw consistent, dus de preciese plaatsbepaling is moeilijk. We veronderstellen dat de laatste zestien molenaars (vanaf no 20) hun standplaats aan de zuidkust hebben gehad [de volgorde van de molenaars in het orginele document is willekeurig, maar hier geordend]. De 14 poldermolens werden uiteraard pas na de drooglegging in 1635 gebouwd en bemand.

No 1 Cornelis Bruynsz, woont tot Ilpendam
No 2 Jan Cornelis sijn Soon
No 3 Jan Hendricksz van Amsterveen
No 4 Corneles Dircksz in de vuijle gracht [Westgraftdijk]
No 5 De Burgermr Kessels huijrmans Swager Luijtjen Claes
No 6 Jan ofte Corn Claesz, malende op de strijcmolens
No 7 Jan Corn.soon, van hensbroeck
No 8 Pieter Pietersz Buijs
No 9 De bode tot Ursem oft sijn Swaeger
No 10 Pieter Claesz van Spierdijck
No 11 Jan Cornelisz, schoenlapper tot Ursem
No 12 Pieter volckerts sijn swager
No 13 Sijvert Corn. van hensbrouck
No 14 Aag  Engels
Een bij Jan Louwen van Ursem te nomineren
No 15 ....?
Een bij Awe Claes ende Gerrit Corn. gerecommandeert
No 16 Sijmon Gerritsz van Lagedijck in Opmeer
No 17 ontbreekt, zie onder
No 18 Pr Heijndricksz, molenaer op te pampiermolen
No 19 Melis Jansz, Schout van Schermerhorns neef
No 20 ontbreekt, zie onder
No 21 Cornelis Jansz van Schermer
No 22 Noch een bij Mr Gerrit te nomineren
No 23 Corn. Gijsen van hoef , tuijnman van Maritje Prins
No 24 Claes Miene van Schermerhorn
No 25 Aelbert Tomassoon
No 26 Corn Corn Rijckst (van Schermerhorn)?
No 27-28 ontbreken, zie onder
No 29 Dirck Bijl van Bergen
No 30 Heijndrick Jansz door Burgermr Oetgens
No 31 Pr Clijssen van Langedijck , molenaer in heekmeer
No 32 Gerrit Corn. Visscher van de vuijle gracht [Westgraftdijk]
No 33 Pieter prs , gerecommendeert door burgermr Bicker
No 34 Gerrit Dircksz van de vuijle gracht [Westgraftdijk]
No 35 Corn Jansz van Opdam geweest purmermolenaer
No 36 Harck Jansz , Schuijtevoerder van Warmenhuijsen
  Claes Swan
  Govert sijmonsz
  prs Pietersen, molenaer geweest opte cooch
  Loef van der Hoecken minnevaer genaemt philips
  Jan Cornelisz sijn Swaeger driehuissen