Samenvatting

Teunis Bloothooft <X-22>  is een zoon van Teunis Bloothooft <IX-13> en Antje de Bood, bouwkundig hoofdambtenaar, geb. St.Maartensbrug 9.7.1919, overl. Alkmaar 18-4-2004, tr. Neeltje Veuger  Zijpe 3.8.1943, do. van Gerrit Veuger, postbeambte, en Maartje Doorn, geb. St.Maartensbrug 12.11.1919, overl. Alkmaar 18.1.1983. Zie verhalen over haar jeugd. Gescheiden Alkmaar 23.12.1982. Tussen 1982 en 1992 woonde hij samen met An Spaltman-Keijer aan de Herenweg in Oudorp. Zij overleed in 1992.

1922 1929 1937

1940 1950 1979Teunis Bloothooft werd niet naar zijn ooms Pieter of Willem vernoemd door de slechte naam die deze hadden, maar naar zijn vader (en overgrootvader). Hij doorliep de ambachtschool in Alkmaar, werkte als timmerman bij diverse aannemers in heel Noord-Holland en werd in 1948 bij de gemeente Den Helder aangesteld. Vanaf 1951 werkte hij als bouwkundig ambtenaar voor de gemeente Alkmaar. Daar woonde het gezin eerst op Zaagmolenstraat 16 en na 1958 op het zelfgebouwde Westerweg 170. Tussen 1982 en 1992 woonde hij samen met An Spaltman-Keijer aan de Herenweg in Oudorp. Vanaf 1992 woonde hij in "de Regentes" op Kennemerstraatweg 77.

Neeltje Veuger en Teunis Bloothooft 1951