Bouwen

Teunis Bloothooft <X-22> doorliep de ambachtschool in Alkmaar, werkte als timmerman bij diverse aannemers in heel Noord-Holland en werd in 1948 bij de gemeente Den Helder aangesteld. Vanaf 1951 was hij als bouwkundig ambtenaar in dienst bij de gemeente Alkmaar. 

1933. Ambachtschool in Alkmaar, negende van links.

Uit de krant:

Een knappe prestatie
SCHAGERBRUG - Dat het platteland ook knappe koppen bezit, en op dit gebied zeer zeker met de stad kan wedijveren, blijkt wel uit het volgend. Het Middelbaar Technisch Instituut te Amsterdam had voor het gehele land een prijsvraag uitgeschreven met een 20-tal opgaven betreffende de bouwvakken, zoals steenconstructie, houtconstructie, betonconstructie, algebra, meetkunde, enz. enz. De heer T. Bloothoofd, die aan deze prijsvraag had deelgenomen, kreeg dezer dagen het verblijdende bericht, dat hij de tweede prijs had gewonnen met als beloning een jaar lang gratis studie. Des te fraaier is dit resultaat, als men bedenkt dat door de puntenwaardering Teun slechts een kwart punt verschilde met de eerste-prijs winnaar. Een resultaat, waar hij met recht trots op kan zijn en dat onzerzijds zeker een felicitatie waard is.

Alkmaarse courant, 1979:
Bouwer Bloothooft verlaat de gemeente
ALKMAAR - Openbare Werken Alkmaar begint een aantal bekende gezichten te verliezen. Na het afscheid van directeur P. Wijnands (naar Amsterdam) was het gistermiddag de beurt aan de heer T. Bloothooft, sinds jaar-en-dag hoofd van de gemeentelijke afdeling bouwkunde. In de ruime foyer van cultureel centrum De Vest aan het Canadaplein namen talloze Alkmaarders afschied van een man die - aldus legio sprekers - onvervaard zijn beste krachten gaf aan de meest complexe facetten van het uitdijende gemeentebedrijf. T. Bloothooft treedt vervroegd uit en maakt dus gebruik van de VUTregeling: een maatregel die deze noeste "bouwer"nog ruimschoots de gelegenheid geeft van een in gezondheid door te brengen portie vrije tijd te genieten. Voor het werk dat hij in Alkmaarse gemeentedienst gedurende vele jaren optimaal verrichtte werd hem door college en collega's veel - verdiende - lof toegezwaaid.