Samenvatting

Cornelis Bloothooft <VI-12> is een zoon van Klaas Bloothooft <V-11> en Grietje Glas, boer, RK, geboren in de Zuid Schermeer, ged. Akersloot [1] 29.3.1778 [get. Reinum Crelis (tante?)], overl. voor 1808.

tr. 1 Trijntje Dirks Kap Akersloot [2] 23.11.1800 [impost [3] beiden 4e classe], geb. Heiloo en won. in de Zuid Schermeer onder Akersloot. 

Zij was de zuster van Maartje Dirks Kap waarmee Cornelis' broer Jacob <VI-11> huwde.

tr. 2 Trijntje Jans Schut Alkmaar [4] [5]  22.6.1806, wed., geb. Heiloo won. onder Alkmaar

In 1807 [6] wonen Cornelis Bloothooft, boer, en Trijntje Jans Schut in Alkmaar in wijk D no.105. Als kind (uit het eerste huwelijk van Trijntje?) woont daar ook C. Kleybroek. Gezien de nauwe banden met de familie Kleijbroek is dat niet onmogelijk. Cornelis was een huurboer. Hij pachtte 11.5 morgen weiland en had er 10 runderen lopen. Er werd f 371 betaald aan huur voor huizen en landerijen. 

Bij de boedelscheiding van zijn ouders in 1808 blijkt Cornelis al te zijn overleden.

Kind 
uit het eerste huwelijk

  1. Margaretha, ged. Akersloot [7] 25.11.1801 [get. Antje Clazen Bloodshoofd <V-11.4> (tante)], overl. Akersloot [8] 18.10.1802

Referenties

[1]   Akersloot, doopboek RK kerk 1757-1812
[2] Akersloot, gerechts trouwboek 1789-1811
[3] Akersloot, impost  op het trouwen 1799-1805
[4] Alkmaar 106, trouwboek RK kerk
[5]   Alkmaar OR 958, stadstrouw no. 10
[6] Alkmaar, bevolkingsregistratie 1807
[7]   Akersloot, doopboek RK kerk 1757-1812
[8]   Akersloot, impost op het begraven 1799-1805, 1806-1811