Samenvatting

Jan Bloothooft <V-13> is een zoon van Jacob Claasz Bloothooft <IV-6> en Guurtje Pieters Klaver, RK, ged. Akersloot [1] 26.7.1765 [mtr. Aafje Pietersz], tr. Maartje Jans Kleijbroek Alkmaar [2] [3] 12.5.1793 [impost Akersloot hij pro deo],  jd won. Schermeer onder Alkmaar. Zij krijgen geen kinderen, Jan woont in elk geval tussen 1804 (boedelscheiding zuster Trijntje) en 1807 (erfenis Jan Klaver) in Zaandam.

Transport Jan Klaasz.jpg (88043 bytes) transportakte

Op 6.8.1796 transporteert Maynse Jansz Kleijbroek aan Jan Jacobsz Bloothoofd 1/3 in een huismanswoning met 27.5 morgen land aan de Westdijk in boven GH polder in de Schermeer belent Graftdijk ten Zuiden en Huibert Dirk de Jong ten Noorden voor f 1600. Verkoper zal wel een broer van Maartje geweest zijn. Het gaat om kavels 3 (5 morgen), 4 (14 morgen 528 roeden) en 5 (7 morgen 300 roeden) en huis no. 162 in polder H [4]. Op 20 april 1799 blijkt Jan voor 7/9 eigenaar van deze kavels te zijn en wordt het totaal voor f 8120 verkocht aan zijn broer Klaas Jacobs Bloothoofd <V-11>.

Kavels 3, 4 en 5 in de polder H (Schermeer), 
detail kaart van de Uitwaterende Sluizen 1745

Op 2.4.1807 erft Jan Bloothoofd, dan wonende in Zaandam, van Jan Klaver, de halfbroer van zijn moeder, f 227.28 [5].

Referenties

[1] Akersloot, doopboek RK kerk 1724-1757, 1757-1812
[2] Alkmaar 105, trouwboek RK kerk
[3] Alkmaar 956, trouwboek voor burgemeesters gemengde huwelijken
[4] Schermeer 776, legger der landerijen 1798-1834
[5] Oudorp, allerhande schepenakten 1806-1806, 1807-1810 RA Haarlem OR 6262, 6263