Erfenis van Jan Klaver

De verdeling van de boedel van Jan Klaver, overleden in de Schermeer 29.3.1807. Hij was de halfbroer van Guurtje Pieters <IV-6>.

Lijst van erfgenamen en hun portie:

Jan Bloothoofd <V-13> wonende te Zaandam f 227.2.8
De meerdergenoemde Cornelis Oudes in qualiteit als voor en als zodanig het belang waarnemende voor de nog minderjarige kinderen van Pieter Bloothoofd <V-12> genaamd Jacob, Teunis, Gerit, Guurtje en Maartje Bloothoofd allen f 45.8.8
En nog dezelve Cornelis Oudes in qualiteit als voor en als zodanis ten dezen waarnemende de belangen van Jan, Wulbert, Guurtje en Klaas Vader alsmede nog minderjarige nagelatene kinderen van Trijntje Bloothoofd <IV-6.9> in huwelijk verwekt bij haar twee mannen, Pieter Vader en Jacob Groot allen f 38.8.14
Nog voor de voornoemde Cornelis Oudes in qualiteit als voor en als zodanig ten dezen waarnemende het interest van Antje en Guurtje Duijneveld, alsmede voor Jacob Ariensz Koopman, alle nog minderjarige kinderen van Maartje Bloothoofd <IV-6.6> in Huwelijk verwekt bij haare twee mannen Wulbert Duijneveld en Cornelis Koopman allen f 76.14.2

was mede getekend  jan bloothooft
actum 2 april 1807 Schermeer

Cornelis Oudes was schepen en weesmeester van Oudorp

In het oudorper weesboek vinden we een verduidelijking van de familierelatie

98

betreft de minderjarige erfgenamen in de boedel van Jan Klaver
....
voorts
over Jacob, Teunis, Gerrit, Guurtje en Maartje Pieters Bloothoofd <V-12> zijnde halve zusters kinds kinderen van de overledene en te zamen Erfgenaam voor 1/28 in de 1/2 en dus ieder voor 1/140 in de hleft, de Perzonen van Matthijs de Groot in de bedijkte Schermeer, onder Schermerhorn woonagtig en Lourens Bergen wonende te Alkmaar
....
21 julij 1807

De "halve zuster" was Guurtje Pieters <IV-6>.

Referenties

Oudorp, Allerhande schepenakten RAH  OR-6262 (1806-1807), OR-6263 (1807-1810)
Oudorp, Weesboek RAH OR-6266 (1758-1809)