Samenvatting

Klaas Bloothooft <VI-1> is de zoon van Dirk Bloothooft <V-2> en Dieuwertje Willems Kruif, arbeider, ged. Noordeinde 22.2.1777 [geb. Zuid Schermer, get. Meijning Crelis], won. Zuid Schermer onder Akersloot, overl. West Graftdijk [1] 11.2.1827 [get. Simon Koning, hekelaar in Westgraftdijk, buur, 32 jaar; Bancras Bancraszen, arbeider in Westgraftdijk, buur, 27 jaar], tr. Grietje Mulder ondertr. Graft [2] 5.5.1804 [impost Akersloot [3] pro deo], tr. Akersloot 20-5-1804, jd, ged. West-Graftdijk [geref] 22.11.1778, overl. de Rijp 23.12.1843, dochter van Pieter Koenraad Mulder en Trijntje Gerritsd Limburg. 6 kinderen. Zij tr. 2. Graft 2.11.1828 Pieter Krans, geb. Schagen ~1783, overl. voor 1843 (eerder weduwnaar van Trijntje Gorter), zo. van Hendrik Krans en Dieuwertje Hoogerduin.

Klaas Bloothooft sticht een gezin in West-Graftdijk waar ook de familie van zijn vrouw woont. Na zijn huwelijk in 1804 vinden we echter pas vanaf 1814 in de burgelijke stand de geboorte van kinderen. Het blijkt dat een dochter Trijntje in 1811 in het Zuid-Hollandse Zevenhoven is geboren. Mogelijk hebben Klaas en Grietje dus eerst hun geluk elders beproefd, om uiteindelijk toch weer in de geboorteomgeving terug te keren.

De armoede uit de Schermer molens waar Klaas uit afkomstig was zette zich mogelijk voort in West-Graftdijk. Klaas zelf was vroeger niet naar school geweest en kon niet schrijven, maar ook zijn zoon Dirk kon dat later niet. Toen Klaas op 50 jarige leeftijd overleed waren de kinderen nog minderjarig en de jongste, Dirk, nog maar 6 jaar. 

Westgraftdijk ansichtkaart.jpg (59048 bytes)
West-Graftdijk vanuit de kerktoren, rond 1930, met het Noord-Hollandskanaal, links een stukje Kogerpolder en rechts de ringvaart naar Driehuizen.

Referenties

[1] Graft OBS, overlijden
[2] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1789-1811
[3] Akersloot, impost op het trouwen 1799-1805