Kinderen

Kinderen van Klaas Bloothooft <VI-1> en Grietje Mulder, geboren in West-Graftdijk (Graft [1]), tenzij anders vermeld [met dank aan Ria Hogenes voor de nodige aanvullingen].

 1. Die(u)wertje Bloothoofd, geb. West-Graftdijk [doopsgezind] 2.1.1807, overl. Schellingwoude (gem Ransdorp) 20.6.1889, o/tr. Amsterdam 12/27.12.1833 (akte 5/26) Johannes (Jan) Hindriks Koer(t)s, geb/ged. Scheemda (gem Winschoten) 2/14.10.1804, modderman, sjouwerman, overl. Amsterdam 10.8.1867, zo. van Hindrik Hindriks Koers, arbeider, en Grietje Klaassens de Jonge.

  Jan Koers heeft voor zijn huwelijk gewoond op Haarlemmerhouttuinen 1789. Vanaf zijn huwelijk is zijn familienaam Koerts. Diewertje kreeg in Amsterdam (behalve de eerste) de voorkinderen [2]:
  1. Grietje Koers, geb. Vlieland 6.8.1830, overl. Buiksloot 9.3.1909, tr. Callantsoog 7.1.1864, Pieter Kater, arbeider, geb. Callantsoog 29.11.1831, zo. van Pieter Kater en Trijntje Raap
  2. Hendrika Koers, geb. 6.3.1831, tr. Amsterdam 29.12.1869 Petrus Jacobus Verwaijen, zeilmaker, geb. Rotterdam 29.4.1819, zo. van Pieter Verwaijen en Cornelia den Uijl, eerder wednr. van Maria van Klaveren.
  3. Klaas, geb. 11.8.1833
  4. Hendrik Koers, geb. 8.1.1836, tr. Amsterdam 30.5.1860 Hendrika Louisa de Haan, naaister, geb. Amsterdam 12.10.1835, do. van Hendrik Daniel de Haan en Wietske Outshoorn.
  5. Antje Koers, geb. 29.5.1838, overl. Amsterdam 4.1.1847
  6. Dirk Koers, geb. 16.2.1840, overl. Amsterdam 29.2.1844
  7. Janus Koers, geb. 31.3.1842, overl. Amsterdam 29.1.1875 (ongehuwd)
  8. Dirk Koers, geb. 8.2.1845, overl. Amsterdam 8.1.1847
  9. Anna Margaretha Koers, geb. 27.11.1847, werkster, tr. Amsterdam 27.12.1882 Antonie van Dijk, sjouwer, geb. Haarlem 9.2.1838, overl. Haarlem 26.1.1898, zo. van Govert van Dijk en Jansje Vermeer.
  10. Pieter Koers, geb. 27.12.1850, zeeman, overl. Velsen 29.9.1895, tr. Velsen 18.5.1876 Janna Mooser, geb. Haarlemmermeer 3.9.1856, do. van Johannis Philippus Ludovicus Mooser en Teuna Adriana Korsman, overl. Velsen 29.8.1927.

  Het gezin werd tussen 1835 en 1849 ondersteund door de Huiszittenmeesters. Die tekenden in 1848 aan dat het gezin onwillig en brutaal was. In 1853 woonde Diewertje volgens de bevolkingsregistratie in Amsterdam in de Kleine Wittenburgerstraat 302. In 1863 wordt ze wel in de index van de bevolkingsregistratie genoemd maar is ze verder niet vindbaar. Andere adressen: Wittenburgerdijkje 707, Wittenburgerdijkje 5, Groote Wittenburgerstraat 451. In 1882 was Diewertje inwonend bij haar zoon Pieter in Velsen.


 2. Catharina [Trijntje] Bloothooft, geb. Zevenhoven (Zuid-Holland) 15.12.1811, overl. Bellingwolde 7.5.1855, tr. Bellingwolde 17.2.1838 Berend (Barent) Berends Mansens  [get. Luppo Kars, secretaris, 37 jaar; Abraham van Braam, veldwachter, 34 jaar; Hindrik Ottens, schoenmaker, 66 jaar; Sicco Jans Geuken, schoenmakersknecht, 22 jaar, allen woonachtig te Bellingwolde; direct na het huwelijk verklaren Berend en Trijntje vier kinderen van het vrouwelijk geslacht te erkennen als hun vier dochters Geertje, Grietje, Berendina en Klasien; moeder Grietje Mulder woont in de Rijp, geeft toestemming per notariële akte; de echtelieden verklaren niet te kunnen schrijven], boereknegt, dagloner, geb. Hamdijk (gem. Nieuweschans) 20.10.1798, zo. van Berend Folkert Mansens en Geesje/Geertje Berends (zij overl. 4.1.1811), overl. Bellingwolde 20.11.1869. Enige aanvulling ontvangen van Wietze de Roo, Sellingen.

  Voorkinderen, erkend bij huwelijk [3][4]:
  1. Geertje Mansens, geb. als Geertje Bloothoofd in Amsterdam 18.4.1831 [althans volgens de huwelijksakte; de geboorte is in Amsterdam niet te vinden], overl. Tange (gem. Onstwedde) 19.3.1870, tr. Onstwedde 16.4.1863 Pieter Woldendorp, arbeider, geb. Winschoten 10.6.1837, zo. van Jan Woldendorp en Annechijn Pieters Bosscher(s). Bij huwelijk wettiging van één kind Berend Mansens, geb. Bourtange (gem. Vlagtwedde) 16.12.1856, overl. aldaar 2.6.1860.
  2. Grietje Mansens, geb. als Grietje Bloothoofd in Purmerend 5.1.1833, overl. Wagenborgen (gem. Termunten) 7.12.1889, tr. Klaas Bakker, arbeider, geb. Akersloot 25.5.1834, overl. Wagenborgen (gem. Termunten) 7.1.1894, zo. van Arie Bakker en Grietje de Vries. Zoon Dirk Bakker, geb. 21.4.1870.
  3. Berendina (Dina), geb. als Berendina Bloothoofd in Bellingwolde 9.4.1835, overl. Wagenborgen (gem. Termunten) 30.11.1890, tr. Scheemda 26.5.1865 Hindrik Hoogerman, boerenknecht, geb. Wagenborgen (gem. Termunten) 12.10.1839, zo. van Menko Ailkes Hoogerman en Tjaak(t)je Jans Musch.
  4. Klasien(a) Mansens, geb. Bellingwolde 2.12.1836

  Kinderen:

  1. Antje Mansens, geb. Bellingwolde 11.12.1838, overl. Tjuchem (gem. Slochteren) 2.6.1918, tr. Scheemda 4.6.1864 Hemmo Jannes Kampen, boerenknecht, geb. Wedde 25.11.1839, zo. van Hemmo Kampen en Hindrikje Stoffers Ottens.
  2. Berend Mansens, geb. Bellingwolde 2.2.1841, dienstknecht, overl. Vlagtwedde 29.12.1915, tr. Vlagtwedde 1.2.1873 Albertje Potze, geb. Vlagtwedde 1.3.1849,overl. Vlagtwedde 9.12.1915, do. van Jan Nannes Potze en Hinderika Jurjens Speelmeijer.
  3. Klaas Mansens, geb. Bellingwolde 7.7.1843, overl. Bellingwolde 8.9.1851
  4. Kornelia Manzens, geb. Bellingwolde 9.8.1846, overl. Onstwedde 20.2.1892, tr. Onstwedde 21.3.1878 Feebo Stratingh, geb. Onstwedde 31.5.1834, zo. van Jan Harms Stratingh en Geessien Berends Holtkamp.
  5. Derk Mansens, geb. Bellingwolde 18.3.1848, overl. Bellingwolde 10.2.1849.
  6. Derk Mansens, dienstknecht, arbeider, NH, geb. Bellingwolde 18.12.1849, overl. Emmen 3.9.1921, tr. Onstweddde 25.5.1878 Harmanna Holman, dienstmeid, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 15.6.1853, overl. Emmen 10.7.1927, do. van Harm Holman en Jantje Jacobs Wiltschut.
  7. Klasiena Mansens, geb. Bellingwolde 6.7.1852, overl. Oude Pekela 12.12.1939, tr. 1. Jan Grave, Oude Pekela 27.10.1877, geb. Midwolda 22.2.1854, zo. van Geert Reints Grave en Frouwke Engels Duit. Zij tr. 2. Wedde 29.10.1913 Engel Nomden, arbeider, geb. Wedde 19.1.1861, zo. van Derk Nomden en Geertje Mulder, wednr. van Hilke Bosboom.
  8. Klaas Mansens, geb. Bellingwolde 13.1.1855, overl. Bellingwolde 2.6.1855.

  Dat Trijntje in 1811 in Zevenhoven werd geboren verklaart uiteraard de afwezigheid van gegevens in West-Graftdijk. Maar waarom het gezin daar heen ging (het dorp ligt in het gebied tussen de Westeinder- en Nieuwkoopse plassen - een grote afstand voor die tijd -) is niet duidelijk. Ze kreeg op 18 jarige leeftijd in Amsterdam (maar geboorteakte is niet aanwezig) haar eerste kind (vader onbekend), wellicht thuis bij haar oudere zus Diewertje. Het kan haast geen toeval zijn dat de man van Diewertje, Jan Koerts, uit het Groningse Scheemda en Berend Mansens uit het nabijgelegen Hamdijk (gem. Nieuwe Schans) afkomstig waren. Of de gewettigde kinderen die voor het huwelijk geboren zijn echter ook van Berend Mansens zijn is uiteraard onbekend. 

  Berend werd niet opgeroepen voor de militie, maar zijn signalement is bekend: 
  lengte: 1 el 6 palm 5 duim en 0 streepen, aangezigd: vol,  voorhoofd: rond, oogen: blauw, neus: ordinair, mond: klein, kin: rond, haar: blond,  wenkbrauwen: idem, merkbare kentekenen: geene.


 3. Dirkje, geb. 4.6.1814 [get. Cornelis Koorn, schuitenmaker in Graft, 71 jaar; Bouwen Geel, de Rijp, 22 jaar; ‘de vader verklaarde niet te kunnen schrijven’], overl. West-Graftdijk 24.1.1829 [get. Hermanus Scholten, schoenmaker, buur, 44 jaar; Jan de Haan, hekelaar, buur, 25 jaar]

 4. Antje Bloothoofd, geb. 5.1.1817 [get. Kornelis Koorn, Bouwen Geel; vader is dagloner], overl. de Rijp 15.1.1901, tr. de Rijp 31.10.1840 Aris Schermer [get. Maarten Schermer, Jan Schermer, Hendrik Altman, Jan Jacobsz Hop], hekelaar, arbeider, geb. de Rijp 8.5.1815, zo. van Maarten Schermer en Dina Kaars, overl. de Rijp 9.1.1900
   
  Kinderen, geboren in de Rijp:
  1. Maarten Schermer, geb. 14.7.1841, overl. 28.12.1845
  2. Dina Schermer, geb. 29.11.1843, overl. de Rijp 11.1.1846
  3. Klaas Schermer, geb. 9.12.1845, overl. de Rijp 9.1.1846
  4. Grietje Schermer, geb. 21.1.1847, overl. de Rijp 21.2.1848
  5. Maarten Schermer, geb. 29.12.1848, overl. de Rijp 9.5.1849
  6. Pietertje Schermer, dienstbode, geb. de Rijp 2.7.1850, tr. de Rijp 30.5.1880 Cornelis Schipper, timmermansknecht, geb. Uitgeest 1.1.1857, zo. van Pieter Schipper en Neeltje Smit.
  7. Dirk Schermer, leerlooier, geb. 30.8.1852, tr. Amsterdam 16.9.1885 Maartje Westerveld, naaister, geb. Purmerend, do. van Dirk Westerveld en Neeltje Kuin
  8. Trijntje Schermer, geb. 9.12.1854, overl. de Rijp 25.1.1858
  9. Jan Schermer, geb. 27.7.1857, overl. de Rijp 2.3.1858
  10. Maarten Schermer, arbeider, geb. de Rijp 24.10.1859, overl. de Rijp 12.5.1900, tr. de Rijp Catharina Braak, geb. Wormerveer 5.4.1866, do. van Jan Braak en Maartje Plukker.

 5. Cornelia Bloothoofd, geb. 28.11.1818 [get. Isaak Boon, veldwachter in Graft, 70 jaar; Abram Smit, dagloner in Graft, 43 jaar], koopvrouw, overl. de Rijp 9.6.1891, tr. 1. de Rijp 25.5.1839 Pieter Hoek [get. Klaas Benema, Cornelis Benema, Hendrik Christiaan Grandadam, Cornelis Veth], metselaarsknecht, geb. de Rijp 30.7.1806, zo. van Maarten Pietersz Hoek en Cornelisje Benema, overl. Amsterdam (in het Rasphuis Heiligeweg 19) 26.9.1847, tr. 2. de Rijp 30.6.1849 Hermanus de Geus [Jan de Geus, Joost Bierman, Cornelis Benema, Auwel Prins; hij kan geen geboorteacte overleggen aangezien er inderdtijd geen aangifte is gedaan], arbeider, geb. de Rijp ~ 1817, zo. van Jan de Geus en Geertje Brugge, overl. de Rijp 21.10.1857. Zie http://genea.pedete.net/derijp/1435.htm
   
  Kinderen, geboren in de Rijp:
  1. Grietje Hoek, geb. 3.4.1840, overl. Castricum 18.4.1917, tr. Castricum 30.5.1869 Pieter Zonneveld, arbeider, geb. Castricum 14.7.1840, zo. van Engel Jansz Zonneveld en Grietje Orij, overl. 15.12.1916
  2. Cornelia (Keetje) Hoek, geb. 29.6.1842, overl. de Rijp 14.7.1925, tr. de Rijp 24.9.1865 Hendrik Nibbering, arbeider, geb. Graft 21.4.1841, zo. van Dirk Nibbering en Cornelias de Leeuw, overl. de Rijp 26.7.1890
  3. Trijntje Hoek, geb. 28.10.1847, overl. Bovenkerk (gem. Nieuwer-Amstel) 26.8.1912, tr. Zevenhoven 9.5.1873 Johannes van den Hoek (zie http://www.groenehartarchieven.nl), arbeider, geb. Zevenhoven 20.6.1850 (geref.), won. Zevenhoven, zo. van Jan van den Hoek en Sophia van den Berg, overl. Bovenkerk 12.2.1909
    
  4. Geertje de Geus, geb. 30.7.1850, overl. Castricum 1.3.1921, tr. Castriucm 25.5.1873 Jan de Graaf, slachter, geb. Castricum 9.12.1842, zo. van Pieter de Graaf en Anje Wijlaards, overl. Castricum 30.5.1903
  5. Klaas de Geus, geb. 18.9.1852, overl. de Rijp 7.3.1853
  6. Nicolaas de Geus, arbeider, geb. 6.6.1854, overl. Amsterdam 6.9.198, tr. de Rijp 29.4.1883 Antje van 't Hof, geb. Schermerhorn 31.1.1858, do. van Jan van 't Hof en Aafje de Reus, overl. Amsterdam 30.12.1923
  7. Dirk de Geus, geb. 31.10.1857, overl. de Rijp 10.9.1863
    

  Dat een kind in Zevenhoven huwt, is een duidelijke indicatie dat er over en weer zelfs blijvende contacten tussen de Rijp en Zevenhoven werden onderhouden.


 6. Dirk Bloothooft <VII-1>, geb. 26.8.1821 [get. Gerrit Mulder, oom(?), verver in Westgraftdijk, 31 jaar; Isaak Boon]

Referentie

[1] Graft OBS geboorten
[2] GA Amsterdam, Huiszittenhuizen 19e eeuw, nr 337
[3] Informatie deels afkomstig van Henk Langeland [Dwingelooweg 26, 9671 KD Winschoten, tel: 0597423446, e-mail: henk@langeland.myweb.nl, hij doet onderzoek naar de familie Boskers].
[4] Veel informatie over de familie Mansen van Bé Langenburg in Emmen, e-mail:  b_langenburg@hetnet.nl