Watermolenaar

In 1747 sterft vader Claas Bloothooft <III-3>. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer besluiten [1]

“Den 15e April 1747. In plaatse van Claas Bloothooft in leeven molenaar van een der bovenmolens onder Jan Baas (timmerbaas aan de zuidkust) is tot molenaar aangestelt desselfs zoon Cornelis Claasze Bloothooft <IV-8> mits dat zijn minderjarige Broeder en Suster met hem soo lange in gemeenschap sullen blijven, tot dat hij sal komen te trouwen.” 

Eigenlijk is het opmerkelijk dat het College deze laatste uitspraak doet. Had Claas Bloothooft hen wellicht nog zelf om deze vaderlijke zorg gevraagd? Cornelis was overigens zelf met zijn 22 jaar ook nog niet volwassen. Zijn zuster Guurtje <III-3.12> was 16 en zijn broer Claas <IV-7> 24 jaar.

Uit het register van de zeilenschouw [2] blijkt dat Cornelis in 1747, 1748 en 1749 op molen 7 maalde.  In 1751 trouwt hij Ariaantje Adriaans en moesten zijn broer en zuster de molen uit.

Ariaantje Adriaans was een wees, bij de aangifte van het huwelijk werd zij vertegenwoordigd door haar voogd Teewis Teewis Smit. Zij overleed 14 dagen na de geboorte van haar eerste zoon, waarschijnlijk aan kraamvrouwenkoorts. Cornelis deed vervolgens vrijwillig afstand van het molenaarschap [3].

 “Den 23 aug 1755. Vermits de vrijwillige afstant van Cornelis Claasz, is precario ende tot wederzeggens toe tot molenaar van een der bovenmolens in de zuijdschermeer aangesteld desselfs broeder Claas Claasze <IV-7>, mits volgens Resol:e van den 3e meij deeses Jaars jaarlijcs van desselfs tractement tot suspensatie en onderhoud van deese Schermeers gemeene Armen zal worden ingehouden de somme van  vier gulden.”

Een kleine eeuw na 1663 is er dus een sociaal fonds opgericht. Nadat broer Claas de molen heeft overgenomen is hij nog getuige bij het tweede huwelijk van Cornelis, met Maartje Jans. Daarna horen we niets meer van Claas.

Referenties

[1] Schermeer, resolutien van dijkgraaf en heemraden 1744-1750
[2] Schermeer, register van gehouden zeilenschouwen 1732-1749
[3] Schermeer, resolutien van dijkgraaf en heemraden 1750-1760