III-3.12   Guurtje Claas Bloothooft   (1731 - 1798)

Guurtje Claas Bloothooft is een dochter van Claas Pieters Bloothooft <III-3> en Grietje Jans Hijnsze, ged. Noordeinde [1] 31.10.1731 [matr. Lijsbeth Claes Velser (tante)], overl. Schermer [2] 27.8.1798 [in de Schermer onder Akersloot, begraven in Westgraftdijk [3], voor de impost in de 3e classe [4]], tr. Pieter Jans Kleef Akersloot [5] [6] 25.4.1756 [get. Grietje Jans (Kleef, zuster) en Maartje Pontse] / ondertr. Graft [7] [zij vertegenwoordigd door haar broer Cornelis Claasz Bloothooft <IV-8>], jongman in de Schermer onder Akersloot, boer, overl. voor 1782

Kinderen geboren in de Schermer en gedoopt in Akersloot [8] 9.8.1759 Claas, 28.3.1764 Jannetje, 27.2.1766 Theetje, 28.6.1769 Jan [in alle gevallen get. Grietje Jans Kleef (zuster)].

Pieter Kleef was een boer in de Zuid Schermeer. In het belastingskohier van 1749 [9] komt zijn vader Jan Pietersz Kleeff voor. Uit de volgorde in het kohier kan worden afgeleid dat die een boerderij in de polder K had. Na de dood van haar man koopt Guurtje Bloothooft in 1782 als weduwe een kavel grond in de polder K voor f 4010:-:-. Op 2 november 1782 [10] vindt de overdracht plaats van de erfgenamen van Mr Jan Govert de Mey aan “Guurtije Claasz Bloothoofd Wede Pietere Jansz Kleef een Cavel land groot 14 morgen 360 Roeden (dog bij den hoop en zonder maat) geleegen in de Schermeer inde polder K de Cavel op de Caarte geteekent met no 17 belent de erven Cornelis Boerse Velseboer ten Oosten en d erven van den Heer Nicolaas Opmeer ten westen”. Het eigendom, waarbij overigens geen sprake is van een boerderij die op onderstaande kaart staat, wordt eveneens in de leggers van de landerijen van de Schermeer gemeld. Daaruit blijkt dat na de dood van Guurtje Claasz het eigendom op 27 april 1799 overgaat op haar jongste zoon Jan Pietersz van Cleef [11].

Kaart_polder_K_1682_Kleef.gif (83641 bytes)
Kaart polder K (Uitwaterende Sluizen 1680) met kavel 17.

Referenties

[1]  De Rijp, doopboek RK Kerk 1665-1772
[2] Akersloot, doodboek RK Kerk 1747-1775,1781-1798
[3] Graft, impost op het begraven 1785-1805,1806-1813
[4] Akersloot, impost op het begraven 1747-1775,1781-1798
[5] Akersloot, trouwboek RK Kerk 1725-1757
[6] Akersloot, impost op het trouwen 1747-1776,1781-1798
[7]  Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1737-1767
[8]  Akersloot, doopboek RK Kerk 1757-1812
[9] Schermeer, verpondingskohier 25 januari 1749
[10] Schermeer, Oud Rechterlijk Archief, transporten 1750-
[11] Schermeer, legger der landerijen 1771-1798,1798-1834