Watermolenaar

In 1693, hij is dan 22 jaar oud, wordt melding gemaakt van Sijmen Dirks bij de jaarlijkse uitbetaling van loon in de polder K (aan “Dirck Claes Bloothooft en desselfs soon Sijmon Dircks”). In 1700 wordt hij in de rekeningen voor het eerst als de molenaar van de poldermolen K genoemd [1]. We vinden zijn naam weer in 1732 en 1736 in een register van de zeilenschouw. Zeilenmaker Sevenhuijsen rapporteert 11 oude zeilen en 1 nieuw zeil in 1732 en 9 oude en 2 nieuwe in 1736 voor poldermolen K van Sijmen Dirckz Bloothooft [2]. En dan, 2 dagen na zijn dood wordt op 6 april 1743 tot molenaar in de polder K aangesteld “Cornelis bloothooft <IV-1> in plaatze van zijn vader Sijmen bloothooft[3].

Referenties

[1] Schermeer, rekening polder K 1660-1700
[2] Schermeer, register van gehouden zeilenschouw 1732-1749
[3] Schermeer, resoluties van Dijkgraaf en Heemraden 1731-1744