Bronnen

De eerste generaties Bloothooft waren katholiek. Voor gegevens moeten we speuren in de oude doop-, trouw- en begraafboeken, maar daarnaast ook in de schepentrouwboeken. Katholieken mochten hun godsdienst wel belijden (tegen betaling) maar dat moest  gebeuren in gebouwen die niet als kerk herkenbaar waren. Ook waren RK kerkelijke huwelijken niet rechtsgeldig.  Men moest ook naar schout en schepenen in zowel de woonplaats van de bruid als bruidegom. Vanaf het einde van de 17e eeuw werd er belasting geheven op het trouwen en begraven. Deze gaarders- of impostregisters vormen ook een goede bron.

De bronnen uit de eerste tijden zijn schaars. In Akersloot zijn er RK doop- en trouwboeken voor de periode 1631-1645, en dan weer vanaf 1670. Overlijdensgegevens zijn er voor katholieken pas vanaf 1726 (impost). Voor de RK schuilkerk in het Noordeinde van Graft zijn de dopen en huwelijken bekend vanaf 1665. Voor het gerecht in Graft zijn de huwelijken vanaf 1656 bekend. Voor gegevens over overlijdens moeten we ook in Graft lang wachten tot 1710; vanaf dan zijn er impostregisters. Daarnaast werd de familienaam Bloothooft voor de kerk in de 17e eeuw bijna niet gebruikt. Alleen het voornaam en het patroniem (de voornaam van de vader) worden genoemd. Die combinaties zijn vaak niet uniek, en daarmee interpretaties hachelijk.

Meer informatie over de rol van kerk en gerecht, en de keuzen die daarin door de eerste generaties van de familie Bloothooft werden gemaakt staat op een aparte pagina.