Onderzoek

In de loop der tijd heb ik me met veel verschillende onderwerpen bezig gehouden, waarvan de resultaten onder publicaties te vinden zijn. Kijk specifiek per onderwerp naar

  • Zangstem: akoestiek en waarneming, boventoonzang

  • Stempathologie: alaryngeale en monotone spraak

  • Fonetografie: registratie, stemkwaliteit, stemregisters

  • Spraaktechnologie: automatische spraakherkenning, Stevin Autonomata

  • Educatie: Ontwikkelingen in het internationale onderwijs in Fonetiek, Taal- en Spraaktechnologie

  • Naamkunde: historische gegevenskoppeling op naam, corpus-gebaseerde naamstandaardisatie, Nederlandse voornaamgeving, naamgeving en subculturen