Internationale activiteiten


Alle internationale activiteiten zijn inmiddels afgerond.

Activiteiten

 • Coordinator Erasmus IP "Phonetics and Speech Communication (1991-1996)

 • Coordinator Socrates Thematisch Netwerk Project "Speech Communication Sciences" (1997-2000).


 • Van 1997-2005 was ik bestuurslid van de International Speech Communication Association (ISCA). Van 1997-2001 als initiator en co-ordinator van de Special Interest Groups. Deze werden gepresenteerd in de SIGshow, a Eurospeech2001 special event. Van 2001-2005 was ik treasurer.

  In 2005 organiseerde ik op Interspeech2005 in Lissabon de Interspeech Science Quiz, en in 2007 tijdens Interspeech2007 in Antwerpen een Special Session: Synthesis of Singing Challenge. • Ik ben langjarig betrokken geweest bij het European Network of Excellence in Language and Speech. Sinds 1991 als training co-ordinator en verantwoordelijk voor de European Summer School and Language and Speech Communication en andere ELSNET acties en producties. In 2000 hebben we in een gemeenschappelijk Socrates TNP gewerkt om een European web site te ontwikkelen als main portal over alles wat men wil weten over onderwijs op het gebied van Language and Speech Communication, het JEWELS project (Joint European Website on Education in Language and Speech, bestaat niet meer, maar wel in een beperkte copie op deze site).

Pointers naar door mij gecoordineerde ELSNET European Summer Schools:

 • 1 - 1993, London: Prosody
 • 2 - 1994, Utrecht: Corpus-Based Methods [boek]
 • 3 - 1995, Edinburgh: Multilinguality
 • 4 - 1996, Budapest: Dialogue Systems
 • 5 - 1997, Leuven: Lexicon Development [boek]
 • 6 - 1998, Barcelona: Robustness [boek]
 • 7 - 1999, Stockholm: Multimodality [boek]
 • 8 - 2000, Chios: Information retrieval and access [boek]
 • 9 - 2001, Prague: Corpora
 • 10 - 2002, Odense: Evaluation and Assessment of Text and Speech systems [boek, zie Springer]

Andere voltooide ELSNET activiteiten:

 • De European Masters in Language and Speech, een ELSNET initiatief dat met Socrates middelen tussen 1997-2000 is geïnitieerd en tot 2012 heeft gefunctioneerd. De jaarlijkse zomerschool was een kernpunt. Deze werd in 2006 in Utrecht georganiseerd.

 • Imagination2001, a contest for young researchers at Eurospeech2001

 • Education Arena, in 1999 georganiseerd op Eurospeech1999 in Budapest, als een Eurospeech2001 special event (Aalborg) en in Geneve tijdens Eurospeech 2003.