Samenvatting

Cornelis Bloothooft <VI-7> is de zoon van Cornelis Bloothooft <V-6> en Geertje Cornelis Water, 1812 landman, 1833 sjouwer, ged. Beemster 7.10.1783 [get. Trijntje Pieters Bloothoofd (tante)], overl. Amsterdam 29.7.1833 [won. en overl. Westerdoksluis, kanton 6; geen ouders bekend; get. Jacobus Sieba, steensjouwer, won. te altbom, 41 jaar; Gerrit Jansen, kleremaker, won. kerk princegracht 32, 37 jaar], tr. Maartje Cornelis Groot  Beemster [1] [2] 13.9.1807 [get. Ferdinand Kipshagen, Broekhuijzen etc], geb. Volendam en won. Wijde Wormer. 1 kind.

Handtekening onder huwelijksakte van zijn zuster Maartje, 
13 oktober 1812

Cornelis Bloothooft koopt in 1812 voor f 12.390 dijkkavel 9 in de Beemster van zijn broers en zusters en neemt er een hypotheek van f 6000 voor op. Was dit een te zware last of werd het bedrijf getroffen door een ramp? Op 3.8.1822 treedt Cornelis Bloothoofd, landbouwer, (89 jaar?, ws. 39 jaar) nog op als getuige bij het huwelijk van Christiaan Brugman in de Beemster. Maar in 1823 verkoopt hij zijn gehele bezit aan Pieter Wortel en vertrekt met vrouw en kind naar Amsterdam. Daar overlijdt hij 10 jaar later in 1833 als (steen)sjouwer. De aangevers weten geen ouders te melden. Dat duidt op de enorme en eenzame overgang van het platteland naar de stad waar het oude sociale netwerk geheel verloren is. Een boer uit gegoede familie die zijn laatste jaren waarschijnlijk in armoede aan de Westerdoksluis in Amsterdam slijt.

 

Referenties

[1]  Beemster 20, schepentrouwboek 1795-1812
[2] Beemster 23, trouwboek RK kerk, SAW