Kind

Dochter van Cornelis Bloothooft <VI-7> en Maartje Cornelis Groot

  1. Geertje Bloothooft, uitdraagster, ged. Beemster [1] 24.3.1809 [get. Wijbreggie Korn. Bloothoofd (Elbregt, tante)], overl. Amsterdam 3.11.1889 [zonder beroep, won. St.Jacobsgesticht; get. Theodorus van Kasteren, zonder beroep, 75 jaar; Johannes Wilhelmus ten Kortenaar, 68 jaar; beiden St.Jacobsgesticht]
    Geertje Bloothooft of Geertruida Bloothoofd werd op een boerderij in de Beemster geboren maar ging op jeugdige leeftijd als enig kind met haar ouders mee naar Amsterdam. Haar sociale milieu wordt dan dat van bouwarbeiders. Haar vader slijt zijn laatste jaren als sjouwer, haar zoon wordt pakhuisknecht en haar tweede man is opperman. Volgens de bevolkingsregistratie van 1869 is ze weduwe die woont in de Palmstraat 99.


    tr. 1 Hendrik Sieben < 1835, overl. voor 1869

    Kind Cornelis Jacobus Sieben, geb. 1835 (vergelijk aangifte van overlijden Cornelis Bloothooft in 1833 door Jacobus Sieba)

    tr. 2 Cornelis Joannes Waldram  Amsterdam 1.10.1873 [get. Franciscus Waldram, broeder, kleermaker, 60 jaar; Pieter Voerman, schoonzoon, kastenmaker, 32 jaar; Cornelis Jacobus Sieben, zoon, pakhuisknecht, 38 jaar; Wilhelmus Antonius Fransen, schilder, 40 jaar], opperman, wednr., zo. van Robert Waldram en Maria Margaretha Hulstman, geb. Amsterdam ~1816, overl. voor 1889

Referenties

[1] Beemster, doopboek RK kerk 1748-1811