Samenvatting

Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3> is de oudste zoon van Klaas Bloothooft <III-3> en Grietje Jans Hijnsze, RK, boer aan de Zuidervaart in de Schermer, poldermeester polder G-H 1763-1765, ged. Noordeinde (geb. Schermeer) 18.10.1711, overl. Schermeer [1]  5.8.1765 [impost 1e classe]

tr. 1 Grietje Jacobs Muijs  Alkmaar [2] 19.10.1734 [won. Zuidervaart], do. van Jacob Jans Muijs, huw. voorwaarden [3] 16.10.1734, testament [4] 24.6.1735, overl. voor 1738. 1 kind.

tr. 2 Maartje Cornelis Poland ~1738, geb. Heerhugowaard, ged. Obdam 25.10.1713, do. van Cornelis Willemsz Poland (wonende aan de Middenweg in de Heerhugowaard, vermoedelijk eigenaar van de aanzienlijke landerijen die later op het geslacht Bloothooft vererfden) en Maartje Ariensdr. Kieft [5], overl. Schermer 3.3.1779, boedelscheiding 23.12.1779. 7 kinderen.  

Handtekeningen  van Pieter Klaas Bloothooft en Grietje Jacobs Muijs
Huwelijkse voorwaarden, 16 oktober 1734

Alkmaar NOT 454, not. Theodorus Heijmenbergh, no. 30

Referenties

[1] Waterschap Schermeer, register van aangifte voor de impost op trouwen en begraven 1764-1776, 5.8.1765: ‘heeft Baart Pietersze Heijnis aangegeven het lijk van Claas Bloothooft van de 1e classe  15.-.-‘. Dit moet wel om Pieter Claasz Bloothooft gaan want op 10.8.1765 wordt een nieuwe poldermeester benoemd omdat hij overleden is.
[2] Alkmaar, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraat 1709-1740
[3] Alkmaar NOT 454, not. Theodorus Heijmenbergh, no. 30, 16.10.1734
[4] Alkmaar NOT 454, not. Theodorus Heijmenbergh, no. 26, 24.6.1735
[5] Zie het artikel van R.W.G. de Groot in "Mededelingenblad voor de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging" nr. 52 (maart 2003), pag. 79-89 (met name pag. 86-87). Informatie van Olivier Mertens