IV-3.8  Lijsbeth Bloothooft (1753 - 1828)

Lijsbeth (Elizabeth) Bloothooft <IV-3.8>; is de dochter van Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3> en Maartje Poland, RK, boerin, ged. 4.11.1753 [get. Lijsbeth crelis (Poland, tante)], overl. Alkmaar 21.2.1828.

tr. 1 Pieter Jacobsz Schol Akersloot [1] 5.10.1777, won. Akersloot

tr. 2 Pieter Dirksz Morsch Alkmaar 30.7.1780, wedn., huwelijkse voorwaarden 7.1780 [2], testamenten 8.1780 [3], 29.9.1797 [4]. Hij overlijdt voor 1807, zij maakt nog testamenten op 16.5.1816 [5], 28.4.1822 [6], 7.9.1822 [7]

In 1779, ten tijde van de boedelscheiding van moeder Maartje Poland is Lijsbet Bloothooft al weduwe van Pieter Schol. Ze woont dan even buiten de Kennemerpoort van Alkmaar. Ze erft 1/8 in de boerderij en 30 morgen grond in de beneden G-H polder van de Schermer (kavel 17&18). Eerder had ze al de gouden en zilveren sieraden van haar tante Lijsbeth Poland geerfd.

In 1807 geeft het Alkmaarse bevolkingsregister dat Lijsbeth, wed. P.Mosch, woont in de Schermeer, polder G, buitenwijk C. nr. 13 (haar zuster Grietje en Pieter Schilder woonden op nr. 9). Als dienstboden wonen er G.P. Bloothooft, Guurtje Bloothooft en Jansje Baart. Het is niet duidelijk wie deze dienstboden Bloothooft precies zijn. Als beroep van Lijsbeth wordt boer opgegeven, met 29 runderen, 1 paard, 17 schapen en 69(?)morgen weiland in eigendom.

Volgens het Alkmaarse bevolkingsregister van 1822, woont Lijsbeth nog steeds in wijk C, maar nu op nr 32 buiten de Schermeerpoort (waarschijnlijk hetzelfde erf als in 1807; in 1828 wordt gemeld dat ze bij haar overlijden woonde aan de Westdijk van de Schermeer, gemeente Alkmaar; volgens de overlijdensakte in wijk AN 103). Ze is in 1822 nog steeds boerin en heeft als knecht Wouter de Groot, 22 jaar uit Alkmaar, en als dienstbode Maartje Gorter, 23 jaar oud uit Alkmaar.

Lijsbeth heeft het in haar laatste jaren druk met het vastleggen van haar laatste wil. Op 16.5.1816 benoemt ze Hendrik Krijgsman, landman in de Schermer, en (neef?) Pieter Poland, boer even buiten de Schermerpoort van Alkmaar tot executeurs.

In 1822 maakt ze haar uiteindelijke testament, de eerste op 28 april en de laatste op 7 september (inclusief legaat aan Hendrik Krijgsman). Een deel van haar nalatenschap wordt vroom aan kerkelijke instellingen vermaakt: “Ik legateer aan het Roomsch Katholiek weeshuijs binnen de stad Alkmaar een zomma van vijf honderd guldens. Ik legateer aan de Roomsch Katholijke kerk Sint Matteus in de Sinte Jacobsstraat binnen Alkmaar een somma van vijf honderd guldens. Ik legateer aan Hendrik Krijgsman zijnde landman inwoonende mede aan de westdijk in het huis genaamd half wegen een zomma van drie honderd guldens om ingevolge gebruik den Roomsche Kerk te worden geemploijeerd”. Executeurs zijn dan nog steeds Hendrik Krijgsman en Pieter Poland [6] .

De wed. Pieter Morsch blijkt aan het einde van haar leven de grootste particuliere grondbezitster te zijn in Alkmaar (Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832. 2. Alkmaar ~1820). Ze bezit 50 ha. Dat komt natuurlijk omdat in de Schermeer onder Alkmaar (polder boven G-H) de grootste percelen gevonden worden. Alhoewel er relatief weinig waardevolle bebouwingen op haar bezit staan komt ze qua kadastraal inkomen toch op de zesde plaats. Haar bezit besloeg:

B602 (1) huis en erf 0.0273 ha f 132  
G25-33 weiland 22.0370 ha f 45 polder H 8,9
G34 huis 0.3690 ha    
G35 bosch 0.1040 ha    
G36 boomgaard 0.2020 ha    
G37-38 bosch 0.2390 ha    
G39-40 weiland 2.5710 ha   polder H 10
G168 huis en erf 0.3430 ha f 54  
G170 bosch 0.1750 ha    
G171-177 weiland 21.1040 ha   polder G 5,6
G180 (2) weiland 3.0490 ha    

Dat is samen 50.193 ha met een kadastraal inkomen f 1799.17.

Lijsbeth Bloothooft bezat aan de zuidzijde van de Langestraat in Alkmaar, ten westen van het Payglop een huis en erf (B602). Het overige bezit lag in de Schermer. Het zijn in de oude kavelindeling de weilanden H10 (hier G25-29) en H9 (hier G30-33) en de boerderij met bos en boomgaard (hier G34-38) op de helft van H8 (hier G39-40), een kilometer ten zuiden van de Boekelerweg. Verder de weilanden G5 en G6 (hier G171-177) met de boerderij op G6 (hier G168,170). Tenslotte een stukje weiland of G4 (hier G180). Zie onder.

Kaart polder H bezit Lijsbeth.jpg (38913 bytes)
Het bezit van Lijsbeth Bloothooft, wede Morsch, in de polder boven G-H in de Schermer rond 1820, weergegeven in de kavelindeling van de Kaart van de Uitwaterende Sluizen (1680).

Na haar overlijden in 1828 worden de uiteindelijke executeurs Hendrik Krijgsman en Dirk Wayboer, schout en secretaris in Oudorp, bedankt voor de moeite en zorgen met f 100 ieder [7] .

Referenties

[1] Akersloot, schepentrouwboek 1710-1788
[2] Alkmaar Notarieel 716, no 83
[3] Alkmaar Notarieel 716, no 97
[4] Alkmaar Notarieel 983 Lourens Veer no 54
[5] Alkmaar Notarieel 996 Lourens Veer no 68
[6] Alkmaar NOT 1002, not. Lourens Veer
[7] Alkmaar NOT 1104, not. Adrianus Petrus de Lange