Uitgestorven twijg van boeren en winkeliers in Oudorp

Sijmen Claasz Bloothooft was door de erfenis van zijn vader en de landerijen die zijn vrouw Niesje Punt inbracht een grote boer in Oudorp.  15% van het areaal rond Oudorp was in zijn bezit. De tijden van verandering aan het einde van de 18e eeuw maakten het mogelijk dat hij als katholieke boer in het dorpsbestuur als schepen gekozen kon worden. Gedurende de franse tijd en ook daarna speelde hij een belangrijke rol in het dorp. Zijn boerderij lag in het hart van Oudorp vlak naast de Gereformeerde Kerk. Op prenten is die nog te zien. En ook vandaag zijn de contouren van zijn bezit nog als oorsponkelijk dorpsgezicht in een verder verstedelijkte omgeving zichtbaar.

Ondanks de vele kinderen die in deze twijg van Sijmen Bloothooft werden geboren wilde het lot dat er uiteindelijk geen achterkleinzoons in leven bleven. De nakomelingen waren eerder  koopman dan boer en rentenierden in Oudorp en Alkmaar. Midden in de 19e eeuw kwam het einde van deze twijg.