Kinderen

Kinderen van Pieter Bloothoofd <VII-4> en Elisabeth Bleeker, geboren in Oude Niedorp tenzij anders vermeld

 1. Maartje, geb. 29.3.1845 [get. Pieter Bleeker, (oom?), arbeider, 40 jaar; Arien Wonder, boerebedrijf, 34 jaar; beiden in Oude Niedorp], overl. Oude Niedorp 3.9.1847 [huis n.64; get. Arien Wonder, boerenbedrijf, 37 jaar]

 2. Trijntje Bloothoofd, geb. 29.12.1847 [get. Antony Konijn, Heerhugowaard, 29 jaar; Arien Wonder],  tr. Gerrit Kraakman Alkmaar 3.5.1874 [get. Gerrit van den Berg, oom, landbouwer in Castricum, 42 jaar; Willem Kraakman, broeder, landbouwer in Limmen, 34 jaar; Jacob Brakenhof, achterneef, landman in Castricum, 30 jaar; Jan Hoek, bekende], landbouwer, zo. van Jan Jansz Kraakman en Aagje Brakenhof, geb. Limmen ~1845

  Kinderen: Johannes Petrus Gerardus Kraakman, geb. Castricum 4.2.1875, tr. Maria Aloisia Riegger, Amstenrade (Limburg) 17.6.1908, geb. Kisslegg, do. van Konstantin Riegger en Luise Wachter; Agatha Catharina Kraakman, geb. Alkmaar 1891, tr. Hubertus Laurentius van Rijn, Heiloo 16.5.1922,  geb. Stompwijk ~1887, zo. van Hubertus van Rijn en Johanna Hellings.

 3. Klaas, geb. 7.7.1849 [get. Arien Wonder, Cornelis Moeyes, bode], overl. Oude Niedorp 3.10.1849 [get. Arien Wonder]

 4. Nicolaas Bloothoofd, kandidaat-notaris, geb. Zaandam 1.3.1851 [huis Oostzijde n.1016, get. Bernardus Zethoven, tapper, 69 jaar; Niicolaas Graaf, arbeider, 49 jaar; beiden in Zaandam], overl. Alkmaar [1] 6.4.1884 [huis Geesterweg Wijk E n.377, get. Jacobus Emmerig, aanspreker, 38 jaar; Willem Frederik van Deinse, spoorbeambte, 27 jaar]

  Bidprent Nicolaas Bloothoofd.jpg (19665 bytes)
  Bid voor de Ziel van Zaliger den Heer Nikolaas Bloothoofd, in leven Candidaat-Notaris, geboren te Zaandam, den 1 Maart 1851, overleden te Alkmaar, voorzien van de H.H. Sacrementen der stervenden, den 6 April 1884.

  Bidprentje bij het overlijden van Klaas Bloothooft (CBG collectie)


 5. Jan, geb. Zaandam 8.8.1854 [get. Antonie Plukker, olieslager, 59 jaar; Dirk Roosdorp, koetsier, 28 jaar; beiden in Zaandam], overl. Zaandam 8.9.1854 [huis Oostzijde 1016, get. Pieter Graaf, boereknecht, buur, 23 jaar; Jacob Prins Wz, klerk ter secretarie, 30 jaar; beiden in Zaandam]

 6. Maria Hendrika Bloothoofd, geb. Zaandam 26.11.1855 [get. Antonie Plukker, olieslager, 61 jaar; Barend Luttikhuizen, pelder, 47 jaar; beiden in Zaandam], overl. [1] 25.1.1918,  tr. Gerhard Adolf Deitmers  Alkmaar 8.6.1887 [get. Allart Jacobus Kruijer, zwager, zonder beroep, 23 jaar; Gerrit Kraakman, zwager, zonder beroep, 41 jaar; Adriaan Hermes, zwager, koopman in Schermerhorn, 24 jaar; Bernhard August Lampen, bekende], wedn. van  Anna Christina Hermes (geb. 15.9.1857, geh. Schermerhorm 9.10.1882, overl. Purmerend 2.4.1884), Landwirt und Bauer (1882), koopman (1889), zo. van Heinrich Adam Deitmers en wijlen Wilhelmina Catharina Lenfers, geb. Heek (Dld) 8.8.1856, overl. Purmerend 8.8.1938. [informatie Willem Hermes].

  Bidprent Maria Bloothoofd.jpg (17551 bytes)
  Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de ziel van zaliger Maria Hendrika Deitmers-Bloothoofd, na een korte ongesteldheid plotseling overleeden den 25 Januari 1918 in den ouderdom van 62 jaren en begraven 28 Januari d.a.v. op het R.K. kerkhof aldaar

  Bidprentje bij het overlijden van Maria Bloothooft (CBG collectie)


 7. Immetje Gerarda, geb. 8.7.1860 [get. Cornelis Moeyes, bode; Jacob Glas, ijzersmid; beiden in Oude Niedorp], overl. Oude Niedorp 11.7.1860 [get. Cornelis Moeyes, bode, 31 jaar]

 8. Emmetje Gerarda, geb. 12.10.1861 [get. Cornelis Moeyes, Jacob Glas], overl. Alkmaar 10.5.1863 [huis oudegracht wijk A n.593 (woonplaats der ouders), get. Pieter Bloothoofd, vader, koopman, 40 jaar; Andries Thomson, bekende]

 9. Gerarda Bloothoofd, geb. 21.3.1863 [get. Cornelis Moeyes, Jacob Glas], overl. Burgerbrug 1.2.1919, tr. Allardus Jacobus Kruyer  Alkmaar 10.5.1887 [get. Jacob Kruijer, grootvader, zonder beroep in de Zijpe, 73 jaar; Petrus Theodorus Ypma, zwager bruidegom, pianomagazijnhouder, Gerrit Kraakman, zwager, zonder beroep, 41 jaar; Gerhard Adolp Deitmers, bekende bruid, koopman], landman, zo. van Nicolaas Kruyer en Cornelia Kruyer (beiden overl.), geb. Zijpe ~1864

  Kinderen: Nicolaas Petrus Kruijer, geb. Zijpe ~1888, tr. Wilhelmina Margaretha Maria Stuit, Schermerhorn 15.11.1911, geb. Uitgeest ~1888, do. van Nicolaas Stuit en Jannetje Noom; Allardus Jacobus Kruyer, veehouder, geb. Zijpe ~1892, tr. Anna Filmer, Zijpe 2.5.1916, do. van Johannes Petrus Filmer en Neeltje Strooper; Elisabeth Cornelia Kruyer, geb. ~1897, tr. Jacob de Wit, Zijpe 15.5.1920, zo. van Klaas de Wit en Bregtje Schrieken.
   

  Bidprentje bij het overlijden van Gerarda Bloothoofd
   [bron]

Referenties

[1] CBG collectie bidprentjes