Samenvatting

Dirk Bloothoofd <VI-5> is de zoon van Sijmen Bloothooft <V-5> en Niesje Punt , boer, ged. Oudorp 31.5.1796 [ptr. Cornelis Klaas Punt (oom); get. Antje Cornelis Molenaar], overl. Oudorp 25.5.1826 [get. Klaas Bloothoofd <VI-4> , broer, Willem Beekmeyer, buur], tr. Maartje Limmen  Broek op Langedijk 3.1.1816 [get. Simon Bloothooft <V-5>, vader; Klaas Bloothoofd <VI-4>, broeder; Cornelis Wagenaar, 67 jaar; Bartelmies Balder, 52 jaar; allen gem. Broek op Langedijk], boerin, won. in de Speketer in Harenkarspel, do. van ? overl. Harenkarspel 23.12.1815 en Aagje Jans, geb. Harencarspel ~1798, overl. tussen 1847 en 1859. 4 kinderen. Maartje Limmen hertrouwde voor 1844 met Pieter Vreeker, landman te Oterleek, geb. ~1806.

Dirk was de jongste zoon, maar hij werd door zijn moeder Niesje Punt in 1825 in haar testament aangewezen als beheerder van het samenhangende deel van de Oudorper gronden (wat hij nadat zijn vader in 1821 was overleden waarschijnlijk al feitelijk was). Een jaar na die aanwijzing overlijdt hij echter. Daarbij geeft Willem Beekmeyer als buurman aan. Dat moet haast betekenen dat Dirk met zijn gezin in het dorp woonde in het tweede huis wat tot het bezit van zijn vader Sijmen Bloothooft behoorde [157 op kadastrale kaart]. De huizen ernaast [153, 149] behoorden aan Willem Beekmeyer. Dirk’s vrouw Maartje Limmen blijft met vier kleine kinderen achter waarvan van er één vier maanden na haar vader overlijdt. Het zou kunnen dat het gebruik van de landerijen volledig in handen van pachtboeren werd gegeven en dat het gezin op de boerderij bleef wonen. Van de kinderen is verder weinig meer bekend, er kwamen geen mannelijke kleinkinderen en de tak verdwijnt tenslotte geheel uit het zicht.