Samenvatting

Sijmen Bloothooft <V-5> is de jongste zoon van Claas Sijmons Bloothooft <IV-2> en Maartje Pieters Ouwejan, RK, veehouder en (president-)schepen, ged. Oudorp [1] 30.8.1750, overl. Oudorp 15.6.1821 [get. Klaas Bloothooft <VI-4>, boer, HHwaard, zoon; Arien Baart <V-5.4>, boerebedrijf, Alkmaar, aanbehuwd zoon] , tr. Oudorp [2] 10.1.1773 Niesje Punt, do. van Klaas Punt, geb. Oudorp ~1757, overl. Oudorp 28.12.1839 [huis n.4; get. Henrikus Mooyen, schoolonderwijzer, 30 jaar, buur; Jurriaan Smit, slagter, 39 jaar, buur], zij testeerde Alkmaar [3] 2.8.1825.

Sijmen en zijn broer Dirk trouwden op dezelfde dag. Misschien duidt dat op boerenzuinigheid want zo spaarden ze de kosten van een bruiloft uit! Een jaar later overlijdt hun vader en komt diens bezit onder de Erven Claas Bloothooft. De broers Pieter <V-3> en Dirk <V-4> (en ook zijn zwager Dirk Dirks Decker <IV-2.8 >) nemen de landerijen in de Schermer onder hun beheer, Sijmen blijft bij de Oudorper gronden en woont waarschijnlijk in de ouderlijke woning. Uiteindelijk krijgt hij de Oudorper landerijen geheel in bezit, terwijl de nakomelingen van zijn broers de Schermer morgens krijgen. Het Oudorper land wordt af en toe nog uitgebreid en omvat bij zijn overlijden in 1821 zo’n 31 ha. Zijn vrouw Niesje Punt overleeft hem 18 jaar, maar het bezit valt tussentijds weer uiteen. Door het ontbreken van mannelijke nakomelingen zijn er tenslotte geen Bloothooft’s meer die van Sijmen afstammen.

In Sijmen’s gezin zijn zoals overal kinderen jong gestorven, maar tijdens zijn leven heeft hij er drie zien opgroeien tot huwbare leeftijd. Dat moet hem naast zijn welstand een zekere voldoening hebben gegeven. Na zijn dood sloeg het noodlot echter toe met de dood van zijn aangewezen opvolger Dirk. Dat Niesje Punt vlak voor haar dood ook nog haar dochter Grietje zag overlijden is extra tragisch.

Referenties

[1]    Oudorp, doopboek RK kerk 1677-1753
[2]    Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[3]    Alkmaar NOT, not. Adrianus Bolten