Twijg Pieter
Met caféhouders in 
"De Muizenvreugd"