Stam Bloothooft      >    Tak Klaas     > Twijg Theodorus
Amsterdammers 
en een pater

Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
11
Nico Bloothoofd
(1916 - 1989)
9
Frans Bloothoofd
(1953 - 2004)
11
Dennis Bloothoofd
(1981
6
Dirk Bloothoofd
(1890 - 1957)
12
Dirk Bloothoofd
(1918 - 1994)    einde