Samenvatting

Dirk Theodorus Bloothoofd <X-12> is de zoon van Dirk Bloothoofd <IX-6> en Wilhelmina Venverloo, katholiek priester en kloosterling, geb. Amsterdam 29.8.1918, overl. Nijmegen 12.10.1994. 

Van 4.9.1924 tot 29.8.1928 is Dirk Bloothoofd met zijn broer Nicolaas ondergebracht in Medemblik (St. Radboud). Drie jaar later gaat hij op 2.9.1931 als dertienjarige naar Bakel e.a. (?) Christus Koning (dit is in Nijmegen). 

Dirk Bloothoofd werd op 29.6.1944 in de St.Stephanuskerk in Nijmegen tot priester gewijd. Hij was lid van de Congregatie der Priesters van het H.Hart. In 1945 werd hij benoemd tot leraar latijn en nederlands op de lagere klassen  van het H.Hart college in Tervuren bij Brussel. In 1959 werd hij leraar latijn en grieks in de lagere klassen van het  kleinseminarie in Helmond. Vanaf 1966 was hij ziekenhuispastor in de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij woonde in het St.Nicolaasklooster aan de Prinses Irenestraat 19.

Dirk Bloothoofd X-12 pater.jpg (6873 bytes)