Boeren in Oudorp

Claas Sijmens Bloothooft is de takvader van de familie Bloothoofd in Oudorp. Zijn tweede huwelijk met Maartje Pieters Oudejans is van beslissende betekenis geweest voor zijn ontwikkeling van molenaarszoon tot boer. Via haar kreeg hij de eerste landerijen in Oudorp en kon hij een eigen boerderij kopen. Na zijn overlijden in 1769 hielden zijn kinderen Sijmen, Pieter en Dirk het bezit eerst bijeen als de erven Claas Bloothooft maar later viel het toch uiteen.

Sijmen Bloothooft kreeg het Oudorper bezit en breidde dat nog verder uit via gerfde gronden van zijn vrouw Niesje Punt. Hij werd een belangrijk bestuurder in Oudorp en bezat 10% van alle gronden rond het dorp. Uiteindelijk stierf de twijg Sijmen echter uit door het ontbreken van mannelijke nakomelingen.

De zonen Pieter en Dirk van Claas Sijmens Bloothooft kregen de Schermer gronden maar waren minder succesvol dan hun broer Sijmen. Pieter verkocht aan het einde van de 18e eeuw zijn deel in de landerijen en verhuisde naar Alkmaar. Zijn vierde vrouw schonk hem kinderen maar die stierven in het armenhuis.

Dirk Claasz Bloothooft stierf jong. Zijn enige zoon Klaas vestigde zich later als boer in Oudorp. De volgende generaties waren winkelier of koopman. De splitsing in drie familietwijgen in de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de "De Muizenvreugd" in Alkmaar (twijg Pieter), een boerenbedrijf in de Heerhugowaard (twijg Albertus) en een migratie naar Amsterdam (twijg Theodorus).