Kinderen

Kinderen van Nicolaas Petrus (Klaas) Bloothoofd <VIII-5> en Grietje Eeken, geboren in Oudorp

 1. Petrus (Pieter) Bloothoofd <IX-4>, geb. 22.12.1885 [huis wijk B n.24, get. Willem Hoogeboom, daglooner, 31 jaar; Klaas van Dam, landman in Heerhugowaard, 39 jaar]

 2. Eva Maria, geb. 24.5.1887 [huis wijk A n.56, get. Pieter Vader, dagloner, 37 jaar; Willem Hoogzaad, veldwachter, 37 jaar], overl. Avenhorn 15.7.1888 [huis Avenhorn n.103, get. Klaas Bloothoofd, vader, winkelier in Oudorp, 31 jaar; Jan Tessel, veehouder in Avenhorn, 50 jaar, oom]

  Was de tweejarige Eva Maria in de zomervakantie bij haar grootouders of oom in Avenhorn op bezoek toen ze overleed? Wellicht een ongeluk?

 3. Albertus Bloothoofd <IX-5>, geb. 13.8.1888 [huis wijk A n.42, get. Klaas Morsch, tapper, 43 jaar; Dirk Bloothooft <VII-2> (oud-oom ), zonder beroep, 72 jaar]

 4. Theodorus (Dirk) Bloothoofd <IX-6>, geb. 17.5.1890 [huis wijk A n.42, get. Klaas Morsch, tapper, 35 jaar; Willem Hoogzaad, veldwachter, 41 jaar]

 5. Johannes (Jan), geb. 15.2.1894 [wijk C n.42, get. Pieter Wijdenes Spaans, landman, 26 jaar; Cornelis den Das, arbeider, 43 jaar], overl. Oudorp ~1917

  Jan werkte, na de lagere St.Josefschool in Oudorp, in het bedrijf van zijn vader. Hij heeft tijdens zijn militaire dienst in Laren TBC opgelopen. De andere kinderen moesten na zijn overlijden een rouwband om en mochten geen sieraden dragen.

 6. Neeltje Bloothoofd [1] , tr. Cornelis Abbes, werkman uit St.Pancras

 7. Johanna Bloothoofd, tr. Klaas de Wit, werkman, Achterweg in St.Pancras

 8. Anna Bloothoofd, tr. Jan Buis, boer in Oudorp

Referentie

[1]   Mededelingen over kinderen 5-8 van M.Feldmann-Bloothoofd <IX-4.1> in 1976, Coornhertkade 33, Alkmaar