Samenvatting

Pieter Bloothoofd <VII-3> is de zoon van Klaas Bloothooft <VI-3> en Neeltje Pater, RK, winkelier, geb.  Oudorp 19.4.1827, overl. Oudorp 10.12.1887 [huis wijk A n.42, get. Dirk Bloothoofd, zonder beroep, broeder <VIb.1>, 71 jaar; Willem Hoogzaad, veldwachter in Oudorp, 38 jaar]

tr.1. Aafje Bouman Oudorp 25.4.1857 [get. Iede Min <VI-3.2>, koopman; Cornelis van Dam, 32 jaar, landman, (broer van Johanna van Dam <VII-2>?; Nicolaas Alleman, kleermaker, 37 jaar; Pieter Hageman, veldwachter, 59 jaar; allen in Oudorp], do. van Pieter Bouwman, daglooner, en Aaltje Schooneman, zonder beroep, te Beets, geb. Beets ~1832, won. Oudorp, overl. Oudorp 10.6.1858 [huis n.22; get. Pieter Bloothoofd, winkelier in Oudorp, 31 jaar (echtgenoot); Cornelis Venneker, landman in Oudorp, bekende, 59 jaar]. 1 kind.

tr.2. Sijtje Groenewoud Oudorp   5.5.1860 [get. Ide Min <VI-3.2>, koopman ; Dirk Bloothooft <VII-2>, landman, broeder; Gerrit Schoorl; Pieter Hageman; allen te Oudorp], do. van Bernhardus Groenewoud en Antje Hemme (overl.), geb. Monnickendam ~1832, won. Oudorp, overl. in het kraambed te Oudorp 26.1.1872 [get. Dirk Bloothoofd <VII-2>, particulier, beh. broeder; Ide Min <VI-3.2>, koopman, buur]. 7 kinderen.

tr.3. Lijsbeth van Baar Oudorp 9.1.1875 [get. Dirk Bloothooft <VII-2>, zonder beroep, broeder; Jacob de Koning, zonder beroep, 56 jaar; Pieter Hageman, gemeenteveldwachter, 77 jaar; allen te Oudorp; Jan Hoek, ambtenaar ter secretarie in Alkmaar, 37 jaar], wed. van Gerrit Leering, do. van Jacob van Baar en Aagje van Hoff (beiden overl.), geb. ~1822.