Kinderen

Kind van Pieter Bloothoofd <VII-3> en Aafje Bouman

 1. Nicolaas Petrus Bloothoofd <VIII-5>, geb. Oudorp 28.1.1858 [get. Ide Min <VI-3.2>; Cornelis Vermeulen]  

Kinderen van Pieter Bloothoofd <VII-3> en Sijtje Groenewoud, geboren in Oudorp [get. Ide Min <VI-3.2> en Pieter Buijs, koopman, buurman, geb. ~1831, tenzij anders vermeld]

 1. Anna Catharina Bloothoofd, geb. 1.4.1861, overl. Oudorp [1] 18.1.1942,  tr. Jan Buis Oudorp 29.4.1883 [get. Dirk Bloothoofd <VII-2>, landman, 67 jaar, oom; Jacobus Hoek, hoofd der school, 37 jaar; Cornelis Kriek, landman, 43 jaar; Jacob Laken, veldwachter, 49 jaar; allen te Oudorp], landman, zo. van Jacob Buijs en Aaltje Roos (beiden overleden), geb. 24.4.1857 en won. Heerhugowaard, overl. Oudorp 20.12.1927

  Bidprentje Anna Catharina.jpg (71119 bytes)
  Bid voor de ziel van Zaliger Anna Cath. Bloothoofd, weduwe van Jan Buis, geboren te Oudorp (N.H.) 1 April 1861: na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, overleden 19 Januari 1942 en begraven den 21sten d.a.v. in het familiegraf op het R.K. Kerkhof aldaar.
  Van krachten uitgeput stierf zij in een gelukkige ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot volheid der dagen.

  Bidprentje bij het overlijden van Anna Catharina Bloothoofd 
  (CBG collectie)

 1. Neeltje, geb. 15.8.1863 [woonhuis no.24; get. Iede Min; Pieter van Buren, landman, 26 jaar, Alkmaar], overl. Oudorp 29.11.1866 [huis n.24; get. Pieter Bloothoofd (vader); Pieter Buijs, koopman, buur, 37 jaar]

 2. Johanna Lucia, geb. 1.6.1865 [get. Iede Min; Cornelis Venneker, landman, 36 jaar, Oudorp], overl. Oudorp 18.6.1865 [huis n.3; get. Pieter Bloothoofd, winkelier, vader, 37 jaar; Arie Smit, dienstknecht, buur, 26 jaar; beiden in Oudorp]

 3. Johanna Bloothoofd, geb. 11.8.1866, overl. Oudorp [2] 21.9.1967, tr. Klaas de Wit Oudorp 4.5.1890 [get. Klaas Bloothoofd <VIII-5>, winkelier, 32 jaar, broer; Jan Buis <VII-3.2>, landman, 32 jaar, zwager; Willem Hoogzaad, veldwachter, 40 jaar; Cornelis Kriek, landman, 50 jaar; allen te Oudorp], daglooner, zo. van Teunis de Wit (overl.) en Grietje Schermer, geb. Koedijk 14.11.1865, overl. Oudorp 5.5.1945

  Johanna bereikte de respectabele leeftijd van 101 jaar, en is daarmee de één na oudste in de gehele familie Bloothoofd. De oudste werd Willem Bloothoofd <IX-8>, die een week langer leefde.

 4. Cornelia Maria, geb. 30.1.1868, overl. Oudorp 31.5.1868 [als Neeltje opgegeven; get. Pieter Bloothoofd (vader); Pieter Buijs, koopman, buur, 37 jaar]

 5. Cornelia Catharina Bloothoofd, geb. 24.8.1870, overl. St.Pancras [3] 30.12.1927, tr. Cornelis Josephus Abbas Oudorp 27.5.1894 [get. Theodorus Hosman, kledermaker, 52 jaar, Alkmaar, oom; Jan Buis <VII-3.2>, landbouwer, 36 jaar, zwager; Dirk Bloothoofd <VII-2>, zonder beroep, oom; Nicolaas Petrus Bloothoofd <VIII-5>, winkelier, broeder], meelmolenaarsknecht, won. St.Pancras, zo. van Jacob Abbes, arbeider, en Alida Maria Hosman, won. Edam, geb. Edam ~ 1867

   
  Bidprentje Cornelia Bloothoofd.jpg (55794 bytes)
  Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de Ziel van Zaliger Cornelia Bloothoofd, Wed. van Cornelis Abbes, geboren te Oudorp 24 Augustus 1870, overleden te St.Pancras, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, 30 December 1927 in den ouderdom van 57 jaar en begraven 2 Januari 1928 d.a.v. op het R.K. kerkhof te Oudorp.

  Bidprentje bij het overlijden van Cornelia Bloothoofd 
  (CBG collectie)

   
  Bidprentje Cornelia Bloothoofd.jpg (55794 bytes)

  Bidprentje bij het overlijden van Jacobus Abbes 

 1. Dirk, geb. 12.1.1872, overl. Oudorp 12.1.1872 [1 dag oud; get. Pieter Bloothoofd (vader); Ide Min] en zijn moeder overleed hierbij veertien dagen later in het kraambed.

Referenties

[1] CBG, persoonskaart en bidprentje
[2] CBG, persoonskaarten
[3] CBG, collectie bidprentjes