Samenvatting

Dirk Bloothoofd <VII-2> is zoon van Klaas Bloothoofd <VI-3> en Neeltje Pater, winkelier, boer, geb. Ursem 9.2.1816 [get. Jan Vet,landbouwer, 30 jaar; Jacob Snijder, schoenmaker, 46 jaar], overl. Oudorp 25.12.1894 [wijk A, no 42; get. Willem Hoogzaad, veldwachter in Oudorp, bekende, 45 jaar; Jan Hoek, gemeentesecretaris, bekende, 58 jaar]. 3 kinderen

tr. 1 Johanna van Dam Oudorp 17.4.1847 [get. Pieter Hageman; Adrianus Bos; Aris Kok; Jan Vreeken; allen uit Oudorp], do. van Jan Laurensz van Dam en Jannetje Baart (overl.), wed. van Jan Bekemeyer, geb. Grootschermer ~1822, overl. Oudorp 18.4.1850 [wijk A n.42; get. Gerrit Klaver, landman in Oudorp, bekende, 58 jaar; Cornelis Venneker, kastelein in Oudorp, bekende, 50 jaar]

tr. 2 Neeltje Nanne Oudorp 25.4.1857[get. Pieter Bouman, Nicolaas Alleman; Ide Min (zwager); Cornelis van Dam], do. van Dirk Nanne en Maartje Schee (beiden overl.), wed. van Arie van Dam, geb. Castricum ~1821, won. ZN-Schermer, overl. Oudorp 9.2.1858 [huis n.13; get. Dirk Bloothoofd, boer, man; Ide Min, koopman,(zwager)]

Dirk Bloothoofd verloor op 12 jarige leeftijd zijn vader. In 1844 is hij getuige bij het huwelijk van zijn zuster Engeltje, en heeft als beroep dienstknecht. Drie jaar later trouwt hijzelf met Jannetje van Dam, die eerder gehuwd was met Jan Bekemeyer.

De Bekemeyers waren een belangrijk katholiek geslacht in Oudorp. De broer van Dirks grootvader, Pieter <V-3> trouwde Grietje Bekemeyer. Zij was de zuster van de grootvader van Jan Bekemeyer, ook Jan. Deze had een zoon Willem Bekemeyer die veel landerijen grenzend aan die van Sijmen Bloothooft <V-5> bezat. De erfenis van Willem Bekemeijer werd in 1832 verdeeld onder zijn zoon Jan Bekemeijer en zijn dochter Antje Bekemeijer [1]. Jan Laurensz van Dam, boer in ZN-Schermer en vader van Jan Bekemeijers vrouw Johanna, kocht in 1840 Antje’s deel [2]. Johanna van Dam erfde de landerijen na de dood van Jan Bekemeijer, maar verkocht die in 1842 eveneens aan haar vader, voor f 6400 [3]. De laatste bezat toen het hele oorspronkelijke bezit van Willem Bekemeijer. Toen Johanna van Dam in 1847 voor de tweede keer trouwde met Dirk Bloothoofd hadden ze dus waarschijnlijk onderdelen van het oude Bekemeijers bezit tot hun beschikking.

De eerste dochter Jannetje wordt waarschijnlijk vernoemd naar haar overleden grootmoeder Jannetje Baart. Hun tweede kind Klaas leeft slechts drie maanden, en een jaar later overlijdt ook Jannetje van Dam.

Dirk heeft het niet gemakkelijk. Hij trouwt zeven jaar later met Neeltje Nanne, weduwe van Arie van Dam uit ZN-Schermer. De laatste moet haast wel weer familie van Johanna van Dam zijn, wellicht een broer evenals getuige Cornelis van Dam. Het zijn al met al complexe verbanden die worden gesmeed, mogelijk ter bestendiging van familiebezit. Negen maanden na het huwelijk krijgt Neeltje Nanne in februari 1858 een levenloos kind en ze overlijdt zelf 11 dagen later in het kraambed. Het is opmerkelijk dat in dezelfde week ook Dirk’s zuster Jannetje <VI-3.2> overlijdt. Duidt dat op een besmettelijke ziekte? Het moet in ieder geval een droeve tijd zijn voor de familie.

Bij het overlijden van zijn zoontje Klaas wordt als Dirk’s beroep winkelier genoemd, in zijn tijd met Neeltje Nanne – rond 1858 - is hij boer. Dat wordt bevestigd door een boerderij aan de Westerstraat 57 in Oudorp. De oude boerderij is in 1989 herbouwd met behoud van de oude gevelsteen:

Gevensteen Jansje Bloothoofd VII-2.jpg (20504 bytes)  


de eerste steen
gelegd door
Jansje Bloothoofd
oud 14 jaar
den 18e maart  1862

 


Herbouwd in 1989
door
C.M. de Nijs

Gevelstenen in de boerderij Westerstraat 57

Deze boerderij staat op kavel 153, oud bezit van de Bekemeijers. Dirk heeft de oude boerderij vervangen. Zijn enige dochter Jannetje mag in 1862 de symbolische eerste steen leggen. Zes jaar later geeft Dirk in 1868 als boer het overlijden van zijn moeder Neeltje Pater aan. Bij veel andere latere aangiftes en huwelijken treedt hij als getuige op maar dat is, behoudens een vermelding in 1883 als boer, steeds zonder beroep. Is hij al snel na de bouw van de boerderij gaan rentenieren? Hij overleed op 78 jarige leeftijd in 1894 zonder mannelijke nakomelingen.

Boerderij Dirk Bloothoofd.jpg (50921 bytes)
                                                                   ^
De oude boerderij aan de Westerstraat 57 aan de achterzijde (foto 1976). Inmiddels is de boerderij herbouwd en zijn op het land nieuwe huizen gekomen.

Referenties

[1] Oudorp, not. Dirk Waiboer, boedelscheiding van Willem Bekemeijer en Grietje Bruin, 24.10.1832
[2] Oudorp, not. Dirk Waiboer, gekocht van Antje Bekemeijer, huisvrouw van Pieter van Baar, broodbakker in Heerhugowaard, 15.2.1840
[3] Alkmaar, not. Petrus de Lange, 17.12.1842