Kinderen

Kinderen van Dirk Bloothoofd <VII-2> en Johanna van Dam, geboren in Oudorp

  1. Jannetje Bloothoofd, geb. 11.5.1848 [get. Cornelis Venneker; Gerrit Klaver], tr. Cornelis de Wit Oudorp 26.4.1868[get. Jan Hedder, koopman, 50 jaar, stiefvader bruidegom; Arie Zuurbier, landman, 20 jaar, zwager; Pieter de Wit, landman, 35 jaar, oom bruidegom; Iede Min, koopman, 48 jaar, oom bruid], landman, geb. Schagen ~1847.

    Bij het huwelijk: “De getuigen verklaren wijders, onder eede in onze handen afgelegd, dat de naam der moeder van de Bruid, zooals die voorkomt in de geboorteakte als Jannetje van Dam en die in hare overlijdensacte als Johanna van Dam, één en dezelfde persoon aanduidt”.

  2. Klaas, geb. 14.6.1849 [get. Cornelis Venneker; Gerrit Klaver], overl. Oudorp 15.9.1849 [in huis no.21; get. Dirk Bloothooft, winkelier in Oudorp, vader, 33 jaar; Arie van Dam, landman in Oudorp, bekende (oom?, vroegoverleden man van Neeltje Nanne), 27 jaar]

Kind van Dirk Bloothoofd <VII-2> en Neeltje Nanne

  1. levenloze zoon, geb. en overl. Oudorp 29.1.1858 [in huis no.13; get. Dirk Bloothoofd, landman in Oudorp (vader), 41 jaar; Simon Obe, daglooner in Oudorp, 51 jaar]