Kinderen

Kinderen van Klaas Bloothoofd <VI-3> en Neeltje Pater

 1. Dirk Bloothoofd <VII-2>, geb. Ursem 9.2.1816 [get. Jan Vet,landbouwer, 30 jaar; Jacob Snijder, schoenmaker, 46 jaar]

 2. Jannetje Bloothoofd, geb. Oterleek (velthuis bij de staartmolen) 5.6.1818 [get. Hendrik Smit; Klaas Hopman; buren], overl. Oudorp 3.2.1858[ongenummerd huis; get. Cornelis Venneker, landman, 58 jaar; Klaas Molenaar, daglooner, 33 jaar; bekenden in Oudorp], tr. Iede Min Oudorp 18.2.1848 [get. Jan van Dam, zonder beroep (vader van schoonzuster Johanna van Dam <VII-2>), 68 jaar; Lourent Louwen, koopman, 38 jaar; Pieter Hageman, veldwachter, 50 jaar; Gerrit Limmen <VI-4.5>, landman   (behuwd neef ), 28 jaar; allen bekenden in Oudorp], koopman, zo. van Dirk Min en Maartje Zwaan, geb. Oudorp ~1820

  Iede Min is bij zijn trouwen nog boerenknecht, vanaf 1857 wordt hij bij aangiften veelal als koopman (en winkelier) genoemd. Jannetje, of Jantje, overlijdt in dezelfde week als haar schoonzuster Neeltje Nanne en diens levenloze zoontje. Een gevolg van een besmettelijke ziekte?

  Uit de aangifte van overlijden van de tweede vrouw van Pieter Bloothooft <VII-3> in 1872 blijkt dat Iede Min de buurman van de laatste is.

  Kinderen: Maartje Cornelia Min, geb. Oudorp 2.3.1855, overl. Alkmaar 18.9.1933, tr. Adrianus Cornelis Bierman Oudorp 27.4.1884. Zie de Genealogie Bierman.


 3. Engeltje Bloothoofd, geb. Oterleek 21.3.1820 [get. Hendrik Smit; Klaas Hopman; buren], overl. Oudorp[huis n.32; get. Jan Bijl, watermolenaar, 26 jaar; Hendrik Blok, kastelein, 27 jaar; beiden in Oudorp]   10.6.1845, tr. Jan Bijl Oudorp 4.5.1844 [get. Cornelis Kieft, schuitenjager, bekende, 36 jaar; Jurriaan Smit, tapper, bekende, 43 jaar;  Dirk Bloothooft<VII-2>, 28 jaar, dienstknecht, broer bruid; Louwrens Louwen, koopman, bekende bruid, 35 jaar], watermolenaar, zo. van Cornelis Bijl en Grietje de Jong, geb. Bergen ~1820

  Engeltje is een kort leven beschoren, ze overlijdt binnen een jaar na haar huwelijk op slechts 25 jarige leeftijd.

 4. Jacobje Bloothoofd, geb. Ursem 16.4.1822 [get. Jacob Snijders, schoenmaker in Ursem, 52 jaar; Jan Vet, landman in Ursem, 36 jaar]

  tr. 1 Bernardus Reinders Oterleek 7.6.1858[get. Dirk Bloothoofd <VII-2>, boer in Oudorp, 42 jaar, broer; Iede Min, winkelier in Oudorp, 38 jaar, zwager; Johannes Reinders, koopman in Oudorp, broeder, 23 jaar; Jan Dirk Kruijer, onderwijzer der jeugd in Oterleek, 54 jaar], koopman, zo. van Jan Reinders en Maria Oude Voshaar (beiden overl.), geb. Vriezenveen ~1821

  tr. 2 AriŽn Schouten,
  Het tweede huwelijk blijkt alleen uit het feit dat Jacobje (of Jacoba) bij haar derde huwelijk weduwe van AriŽn Schouten is.

  tr. 3 Korinius de Git Medemblik 13.1.1876 [get. Jan de Git, veehouder, zoon, 25 jaar; Quirinus Schouten, logementhouder, behuwd zoon, 28 jaar; Jan Schouten, landbouwer, behuwd broeder, 60 jaar], veehouder, zo. van Jan de Git en Marijtje Krijgsman (beiden overl.), geb. Winkel ~1825, wedn. van Geertje Laan

 5. Maartje, geb. Oudorp 30.8.1824 [get. Cornelis de Vries, dagloner in Oudorp, 52 jaar; Gerrit Sweerekant, kastelein in Oudorp, 43 jaar], overl. Oudorp 26.6.1825 [get. Jan Bruin, rietdekker en buur, 70 jaar; Cornelis de Vries, dagloner en buur, 52 jaar]

 6. Pieter Bloothoofd <VII-3>, geb. Oudorp 19.4.1827 [get. Pieter Paardebos, landman in Oudorp, 54 jaar; Willem Jonker, dagloner in Oudorp, 23 jaar]

Referenties

[1] Kadastrale kaart van Noordholland 1832, deel 2, Alkmaar (1990)