Samenvatting

Dirk Claasz Bloothooft <V-4> is een zoon van Claas Sijmons Bloothooft <IV-2> en Maartje Pieters Ouwejan, RK, veehouder, ged. Oudorp [1] 23.3.1748, overl. Zuidschermer ~1789, tr. Oudorp [2] 10.1.1773 Engeltje Jacobs Beek (Beck, ook wel Kimme), testament Alkmaar [3] 5.1.1777, voogdijakte Zuidschermer [4] 4.1.1790 (wonende in de Schermeer). Zij overl. na 1814, tr 2. ~1792 Jacob Way, geb. ~1757, overl. na 1820 [5],  vaststelling erfdeel kinderen Zuidschermer [4] 11.6.1792. 8 kinderen.

Referenties

[1] Oudorp, doopboek RK kerk 1677-1753
[2] Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[3] Not. Pieter Groen, waarschijnlijk standaard testament, verwezen in voogdij acte 4.1.1790
[4] Not. Klaas Renses, Zuidschermer, RAH
[5] Jacob Way had in 1820 nog een huis bij de kerk van Oudorp [zie kadaster]