Samenvatting

Pieter Claasz Bloothooft <V-3> is de zoon van Claas Sijmons Bloothooft <IV-2> en Maartje Pieters Ouwejan, RK, veehouder, ged. Oudorp 20.3.1742, overl. Alkmaar [1] 7.11.1801 [aangifte C. Rijnders; woonplaats Groot Nieuwland] , begr. 8.11.1801 [Begraven kerkhof, invnr 6558, akte 27300; pro memorie, oud 59 jaar, laat 3 minderjarige kinderen na]

tr. 1 Grietje Jans Beekemeier Oudorp [2] [get. Trijntje Claes, Neeltje Jans (Post)] 21.4.1763, do. van Jan Jansz Beekemeyer van Mettingen en Trijntje Jans, geb. in Rustenburg, ged. Oudorp 17.11.1735 als Margareta, testament Alkmaar [3] 24.6.1765 (wonende te Oudorp)

tr. 2 Trijntje Claes Oudorp [4] 10.1.1768, testament Alkmaar [5] 25.3.1768 (wonende in de Schermeer)

tr. 3 Elisabeth Nooy Alkmaar [6] 17.10.1785 [Stadstrouw, invnr 955, akte 28576: 1e gebod 2.10.1785], gereformeerd, jd van Alkmaar, geb. ~1738, begr. Alkmaar 9.6.1795 [Begraven Grote Kerk, invnr 42, akte 39748; klasse F 3 - -; grafnummer: Choor no.6, 10 gld 8 st; huisvrouw van Pieter Bloothoofd; 57 jaar; geene kinderen]  testamenten Alkmaar [8] 2.4.1786 en 5.9.1788

tr. 4 Johanna de Wilde Alkmaar [9] [10] 25.10.1795, jd, geb. Enter (Overijssel).

De levensloop van Pieter Claasz Bloothooft doet tragiek vermoeden. Als hij op 53 jarige leeftijd voor de vierde maal trouwt heeft hij al drie vrouwen overleefd en is hij nog steeds kinderloos. En alhoewel hij via de erfenis van zijn vader een behoorlijk kapitaal verwerft, geeft hij rond 1785 toch het veeteeltbedrijf in de Schermer eraan. Hier kan zware tegenslag zoals veeziekte ten grondslag liggen. Het is niet duidelijk welk beroep hij daarna in Alkmaar uitoefende. Maar dat er in 1801 een procuratiehouder werd aangesteld voor de verkoop van zijn huis doet vermoeden dat niet alles naar wens verliep. Was hij door ziekte al zelf niet meer in staat de verkoop te regelen? Waarom moest er eigenlijk verkocht worden, waren er schulden? Waar ging het gezin in Alkmaar heen? Wat gebeurde er eigenlijk na zijn overlijden? Het is niet zeker of Joanna de Wilde nog leefde en achterbleef met drie kleine kinderen of dat de laatsten wezen werden. Werden er in het laatste geval voogden aangesteld of kwamen de kinderen in het weeshuis? Kwam er steun voor de kinderen van de rijke oom in Oudorp? Tante Niesje Punt was tenslotte nog in 1798 peetmoeder van dochter Maria. Zeker tragisch is dat dochter Geesje na tal van baantjes als dienstbode in het armenhuis beland en daar op 42 jarige leeftijd in 1841 overlijdt. Voor haar kwam toen in ieder geval geen steun van familie.

Referenties

[1] Alkmaar OR, impost op het begraven 1801-
[2] Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[3] Not. Adrianus van der Burgh, standaard testament, beiden tekenen
[4] Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[5] Not. Adrianus van der Burgh, standaard testament, Trijntje Claes kan niet tekenen
[6] Alkmaar, in trouwboek Dominicuskerk (losse trouwbriefjes) 16.10.1785
[7] Alkmaar OR 955, stadstrouw no.7
[8] Not. Cornelis van Oostveen, beiden tekenen
[9] Alkmaar OR 956, stadstrouw
[10] Alkmaar, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraat