Overige huwelijken

tr. 2 Trijntje Claes Oudorp [1] 10.1.1768, testament Alkmaar [2] 25.3.1768 (wonende in de Schermeer)

Testament Pieter Bloothooft x Trijntje Claes.jpg (46999 bytes)
Ondertekening van het testament tussen Pieter Claasz Bloothooft en 
Trijntje Claes 

Alkmaar, Notaris Adrianus van der Burgh, 25.3.1768

Het huwelijk met Trijntje Claes bleef voorzover bekend kinderloos. 

tr. 3 Elisabeth Nooy Alkmaar [3] 17.10.1785 [Stadstrouw, invnr 955, akte 28576: 1e gebod 2.10.1785], gereformeerd, jd van Alkmaar, geb. ~1738, begr. Alkmaar 9.6.1795 [Begraven Grote Kerk, invnr 42, akte 39748; klasse F 3 - -; grafnummer: Choor no.6, 10 gld 8 st; huisvrouw van Pieter Bloothoofd; 57 jaar; geene kinderen] , testamenten Alkmaar [8] 2.4.1786 en 5.9.1788

In 1785 trouwt Pieter voor de derde maal, met Elisabeth Nooy. In het testament van 2 april 1786 (‘man en vrouw beneden f 8000 gegoed’) laat Pieter opnemen dat zijn broers en het kind van zijn overleden zuster Maartje ieder f 300 zouden moeten krijgen bij zijn overlijden, terwijl Elisabeth bepaalt dat haar ‘voordogter’ f 400 zou moeten ontvangen bij haar overlijden. Op 5 september 1788 wordt overigens een nieuw testament gemaakt waarin deze bepalingen zijn geschrapt. Bij het huwelijk met Elisabeth Nooy wordt in de Alkmaarse stadstrouw in 1785 nog gemeld dat Pieter in Zuid Schermer woonachtig is (en Elisabeth in Alkmaar), maar ten tijde van hun eerste testament in 1786 blijken ze al in de stad te wonen.

tr. 4 Johanna de Wilde Alkmaar [6] [7] 25.10.1795, jd, geb. Enter (Overijssel).

In 1795 huwt Pieter Claasz Bloothooft op 53 jarige leeftijd in Alkmaar voor de vierde maal met jongedochter Joanna de Wilde, geboren in Enter onder Zwolle. Zij schenkt hem drie kinderen. Toch lijkt het Pieter niet goed te gaan. Op 30 januari 1801 wordt Jan Hendrik Ruys [8] door hem als procuratiehouder voor de verkoop van zijn huis aan de noordzijde van het Luttik Oudorp (C, nr 390) aangesteld. Deze verkoopt het huis op 23 juli 1801 voor f 1375 [9] aan Pieter Hendrik van de Nolle. Pieter Bloothooft overlijdt op het Groot Nieuwland op 7 november 1801 [10] op 59 jarige leeftijd en laat drie minderjarige kinderen na waarvan de oudste op dat moment nog maar 7 jaar oud was.

Referenties

[1] Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[2] Not. Adrianus van der Burgh, standaard testament, Trijntje Claes kan niet tekenen
[3] Alkmaar, ook trouwboek Dominicuskerk (losse trouwbriefjes) 16.10.1785
[4] Alkmaar OR 955, stadstrouw no.7
[5] Not. Cornelis van Oostveen, beiden tekenen
[6] Alkmaar OR 956, stadstrouw
[7] Alkmaar, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraa
[8] Alkmaar, bij notaris Lourens Veer op 30.1.1801 als procuratiehouder benoemd
[9] Alkmaar OR, notaris J.C. van Veen, 1801, fol 126, no.182
[10] Alkmaar OR, impost op het begraven 1801-