Kinderen

Kind van Pieter Claasz Bloothooft <V-3> uit het eerste huwelijk met Grietje Jans Beekemeijer

  1. Jan, ged. Oudorp [1] 13.4.1767 [mtr. Neeltje Jans Post (tante, vrouw van Jan Jansz Beekemeyer)] , overl. voor 1768 [2]

Kinderen uit het vierde huwelijk met Joanna de Wilde, geboren en gedoopt te Alkmaar [3]

  1. Arent, ged. 19.9.1796 [get. Geesje Scholten]

  2. Maria Bloothoofd, ged. 16.3.1798 [get. Niesje Claase Punt (tante <V-5>)], overl. Amsterdam [4] 14.7.1860, tr. Dirk Post, geb. Amsterdam 8.4.1808, overl. Veenhuizen (Norg) 27.6.1857, zoon van Arie Post en Catharina van Manen. Is er een relatie met Neeltje Jans Post die in 1767 meter was bij de geboorte van het eerste kind van Pieter Claasz Bloothooft?

    Maartje wordt in de volkstelling van 1822 in Alkmaar [5] genoemd als dienstbode bij herbergier Jan Relie op Kooltuin 514. Bij haar overlijden in 1860 woonde zij aan de Brouwersgracht 9948 in Amsterdam. Zij overleed in Amsterdam in het huis staande aan de Achterburgwal kanton 1 buurt B no 34, met gasthuisbodes als getuigen. Zat haar man toen al in Veenhuizen? Ook in de Amsterdamse bevolkingsregistratie van 1854 wordt geen man genoemd. Zij woonde toen 3e Goudsbloemdwarsstraat 276, waar ze een groennering hield. In 1855 wordt ze vermeld als Maria Bloodhooft, en dat ze weduwe is die woont op de Haarlemmerdijk 256. Binnengekomen in 1820, dat was misschien niet zo precies opgegeven.

  3. Gezina Bloothooft, dienstbode, ged. 4.6.1799 [get. Henrica de Wilde, (tante)], overl. Alkmaar [6] 13.9.1841

    Gesina is volgens de volkstelling van 1822 in Alkmaar [7] dienstbode bij bakker Willem Bakker op Oudegracht 95, in 1830 [8] is zij dienstmaagd in de winkel van Jacobus Dirkzen in de Langestraat 47. In 1839 [9] is ze beland in het rooms-katholieke armenhuis aan het Verdronkenoord 95, waar ze 2 jaar later overlijdt.

Referenties

[1] Oudorp, doopboek RK kerk 1754-1811
[2] Er wordt in het testament met Pieter’s tweede vrouw Trijntje Claas op 25 maart 1768 geen melding gemaakt van een kind
[3] Alkmaar, doopboek RK kerk St.Jacobsstraat
[4] Amsterdam, OBS overlijden
[5] Alkmaar, volkstelling 1822, reg 1 fol 226
[6] Alkmaar OBS overlijden
[7] Alkmaar, volkstelling 1822, reg 1 fol 16
[8] Alkmaar, volkstelling 1830, reg 2 fol 92
[9] Alkmaar, volkstelling 1839, fol 233