Samenvatting

Claas Sijmens Bloothooft <IV-2> is de zoon van Simon Dircks Bloothooft <III-1> en Meijno Maurits, RK, veehouder in de Schermer in en Oudorp, geb. onbekend ~ 1710 Zuid Schermeer, overl. Oudorp 23.6.1774.

tr. 1 Hillegond Jans Akersloot [1] 6.1.1732 [Akersloot [2] impost beiden 4e classe], jd van Akersloot, overl. Oudorp ~.1737. 1 kind.

tr. 2 Maartje Pieters Ouwejan Oudorp [3] 4.6.1741, dochter van Pieter Dirks Ouwejans en Grietje Jans won. aan de Schermeerdijk bij de Omval [4] , overl. Oudorp ~.10.1763. 9 kinderen.

De moeder van Maartje, Grietje Jans, is in 1742 en 1745 meter bij de geboorte van kinderen.

tr. 3 Grietje Jans Vaders ondertr. Alkmaar [5] 2.9.1770, wed. Albert IJpelaan, won. Egmondermeer.

Referenties

[1]  Akersloot, trouwboek RK Kerk 1725-1757
[2] Akersloot, impost op het trouwen 1727-1747
[3] Oudorp, trouwboek RK Kerk 1712-1811
[4]  Alkmaar NOT 561, not. Adrianus Bolten, 27 maart 1741, standaard testament van Pieter Dirks Ouwejans en Grietje Jans, ‘zijnde de testateur ziekelijk ende niet wel te passe te bedde liggende ende zij testatrice gaende en staende redelijk gesont naar den lighamen’. Uit verder nog te bespreken voogdijaktes zijn er een Cornelis en een Jan Pieters Ouwejans, waarschijnlijk broers van Maartje. Een belangrijk deel van het bezit van Claas Bloothooft kwam ongetwijfeld uit Maartjes aandeel in de erfenis van Pieter Dirks Ouwejans.
[5]  Alkmaar, stadstrouw no. 6, OR-954