De Peijlshoeve in de Schermer

Het bezit van Claas Sijmens Bloothooft was bij zijn overlijden aanzienlijk. Hij was in 1750 samen met Cornelis Duijn uit Alkmaar eigenaar geworden van de boerderij ‘Peijlshoeve’ met boomgaard en twee kavels land ter grootte van 30 morgen en 325 roeden in de Schermeer in de polder beneden GH ten westen van de Zuidervaart, nummers 19 en 20 (Johan Hoek ten zuiden en de erven Dirk Gerritze Zijp ten noorden - alweer de familie Zijp!).  Zij kochten het voor 6120 gulden van de erfgenamen van notaris Theodorus Heijmenberg (hoofdingeland van de Zijpe, etc.) [1]. Het kan zijn dat zijn schoonmoeder Grietje Jans niet lang daarvoor was overleden (na 1748 treedt zij niet meer op als meter van zijn kinderen) en het erfdeel van zijn vrouw Maartje Pieters Ouwejan beschikbaar was gekomen. Het is niet duidelijk of Claas zelf op de Peijlshoeve heeft gewoond omdat hij in 1760 in Oudorp blijkt te wonen. Het kan een investering zijn geweest waarbij hij inkomen trok uit de landhuur die een pachter hem betaalde. Het lijkt immers niet aannemelijk dat hij in Oudorp woonde en in de Schermer zijn vee had lopen. Op 19 februari 1780 kochten de erfgenamen van Claas Bloothooft de andere helft van de kavels van de erfgenamen van Cornelis Duijn de Oude en zijn vrouw Petronella Claas van der Velde voor 6500 gulden [2]. Dat lijkt wat ruim betaald vergeleken bij de 6120 gulden die in 1750 voor het totaal moest worden betaald.

Kaart GH kavel 19-20.jpg (62852 bytes)

Detail van de kaart van de Schermer uit die van de Uitwaterende Sluizen (1680).

We zien de Zuidervaart in het midden, en verticaal de Boekelerweg en de Laanweg.
De polder beneden G-H bevindt zich ten westen van de Zuidervaart (hier onder).

De kavels 19 en 20 liggen ten zuiden van de tocht van de poldermolen H. Deze poldermolen is er echter nooit geweest. De Peijlshoeve staat al ingetekend in kavel 19.

Aan de andere zijde van de Zuidervaart is de polder L met de poldermolen L,. Daar woonde de zuster van Claas Bloothooft, Antje Sijmens Bloothooft met haar man Jacob Adriaansz Zijp.

Ongetwijfeld vanwege dit bezit in de polder beneden GH is Claas Bloothooft benoemd tot poldermeester van die polder [3] wat hij blijft tot zijn dood. Hij moet dus wel actief aanwezig en betrokken zijn geweest bij het wel en wee in de Schermeer.

De boerderijen op kavels 18 (links) en 19 (rechts) in 2001. Rechts is de plaats van de Peylshoeve. Kavels 17 en 18 zijn in het einde van de 18e eeuw in bezit geweest van Trijntje Jacobs Bloothooft <IV-6.9> en Pieter Vader.

 

Zuidervaart 125. Een fraaie boerderij omgeven met bomen en een singel. Dit is de plaats van de Peijlshoeve in het jaar 2000.

Referenties

[1] Alkmaar, not. Adrianus Bolten 19.2.1750; Schermeer OR 6352, transporten 1732-1750, 7.3.1750
[2] Schermeer OR 6354, transporten 1774-1804
[3] Schermeer, resolutien van dijkgraaf en heemraden 1769-1776; 12.3.1774 en 16.7.1774