Boerderij en landerijen in Oudorp

In Oudorp kocht Claas Bloothooft <IV-2> in 1760 voor 2900 gulden het land en de boerderij ‘sijnde het huijs waarin de kooper tans woonagtig is’ [173, 174, 24, 25, 26, 28 [1]] van Aagje Dirksz Langedijk weduwe van Willem Jansz Ouddorp [2]. Het ging om 13 morgen een gars drie sneesen en vijftien roeden, zowel weide als zaadland [3]. In 1762 kwamen daar twee naast elkaar gelegen stukken weiland bij, genaamd de Crofte en  ‘t Ventje, samen 16 geersen en een roed groot, gelegen ten westen van de erven Pieter Corn. Klaver en ten oosten van de ‘gemeene’ Herenweg [191?]. Hij kocht ze voor 700 gulden van Cornelis Wan [4]. Tenslotte kocht hij in 1774, vlak voor zijn dood, van Ysaak Godijn in Alkmaar enkele kleine stukken land die grensden aan zijn eigen erf. Het ging om een leeg stuk wat geschikt was als een akkertje bosland, groot drie sneesen, ‘belend met den kooper ten westen en de gemene wegh ten oosten’ [deel van 173], voor 65 gulden 5 stuivers, en een akkertje zaadland, genaamd ‘de Akker van Baert’, groot 3 sneesen en 20 roeden, ‘belend met den kooper ten zuijden en de gemeene weg ten westen’, voor 55 gulden [5] [deel van 172].

Kaart Oudorp bezit Claas.jpg (147693 bytes)
Kadastrale kaart van Oudorp (~1820, sectie A), met daarin aangegeven de nummers van de bezittingen die Claas Bloothooft verwierf. De aangegeven landerijen (met de boerderij in no 174) vormen een groot, aangesloten areaal. Het is niet duidelijk welke stukken land precies met 'de Crofte' en 'het Ventje' worden bedoeld.

Een uitvergroting van de kadasterkaart laat zien dat de boerderij van Claas Bloothooft (174) op de zuidelijke punt van de zandrug stond waarop Oudorp gebouwd is. Het was een prestigieuse plaats schuin tegenover de Gereformeerde (nu Hervormde) kerk. Het stratenplan is tot op de dag van vandaag nog aanwezig en de plaats van de boerderij is traceerbaar.

Oudorp kaart dorpskern.jpg (18271 bytes)

Door een zeer gelukkig toeval is er een prent van Oudorp in de 18e eeuw, gezien vanaf de dijk bij Alkmaar, dat wil zeggen vanaf links op bovenstaande kaart. Daarop is de boerderij van Claas Bloothooft afgebeeld.

Oudorp prent.jpg (52771 bytes)
Prent van Oudorp in 1786, door H. Tavenier getekend vanaf de dijk bij Alkmaar (regioarchief Alkmaar). We zien van links naar rechts de molen die voor afwatering zorgde van de Oudorperpolder in de Hoornse vaart, bosschages met boerderijen gevolgd door een hoge boerderij (166). Dan weer wat verder gelegen boerderijen, bosjes en een vierkante schuur met aangebouwde boerderij van Claas Bloothooft (174). Ten slotte het schoolgebouwtje met tuitgevel en de Gereformeerde kerk. De koeien en het paard op de voorgrond grazen op het land van Claas Bloothooft.

Detail met links de boerderij van Claas Bloothooft

Oudorp prent detail.jpg (6871 bytes)

Als we in 1999 op ongeveer dezelfde plek gaan staan, dan zien we in een sterk verstedelijkste omgeving toch nog ongeveer hetzelfde beeld. De huidige boerderij heeft in 1859 de oude vervangen. Een muursteen herinnert eraan dat de eerste steen gelegd werd door Jacob Buren. Hij is waarschijnlijk een neef van Maartje Buren waarmee Claas' kleinzoon Claas Bloothoofd <VI-4> huwde.

Oudorp foto boerderij detail.jpg (15745 bytes)

Er is nog een andere 18e eeuwse prent van Oudorp, getekend vanuit het westen. Daarop is eveneens de boerderij van Claas Bloothooft te zien, rechts van de kerk.

Oudorp prent vanuit westen.jpg (41972 bytes)
Oudorp in de 18e eeuw vanuit het westen (langs het voetpad naar Alkmaar). 
Rechts van de kerk de boerderij van Claas Bloothooft (174)

Detail:

Oudorp prent vanuit westen detail.jpg (13656 bytes)

Referenties

[1] Waarschijnlijke kadasternummers, zie Sijmen Bloothooft
[2] Oudorp OR 6256, transporten 1758-1776. Aagje Dirksz Langedijk woonde in de Heerhugowaard en had het bezit bij akte van scheiding toegewezen gekregen (17.5.1757 not. Adrianus van den Burg)
[3] 1 ha = 1 1/6 Schermer morgen = 3 1/2 geers = 42 snees = 700 Rijnlandse roeden
[4] Oudorp OR 6255, transporten 1759-1776, 5.3.1760
[5] Oudorp OR 6255, transporten 1759-1776, 3.1.1774 en 2.5.1774