2e huwelijk met Maartje Pieters Ouwejan

tr. 2 Maartje Pieters Ouwejan Oudorp [1] 4.6.1741, dochter van Pieter Dirks Ouwejans en Grietje Jans won. aan de Schermeerdijk bij de Omval [2], overl. Oudorp ~.10.1763. 9 kinderen.

De moeder van Maartje, Grietje Jans, is in 1742 en 1745 meter bij de geboorte van kinderen.

Het huwelijk van Claas Sijmens met Maartje Pieters Ouwejan in 1741 is waarschijnlijk beslissend geweest voor zijn maatschappelijke ontwikkeling. Haar vader  was een boer en maakte eveneens in 1741, ziek in bed, zijn testament. Via de familie Ouwejan kon Claas waarschijnlijk de beschikking krijgen over land en vermogen. In 1743 kon Claas in ieder geval al zijn broer en zuster uitkopen in de erfenis van hun vader met betrekking tot 3 morgen land in de Blokkers (totale waarde 900 gulden).

Op 28 juli 1763 maken ‘Claes Sijmonsz Bloodhoofd en desselfs huisvrouw de Eerbare Maertje Pieters OuweJan, te Outdorp woonachtig en mij Notaris bekend, zijnde den Testateur tamelijk gezond en de Testatrice ziekelijk te bedde leggende’ hun testament [2]. Het is een standaard testament met een bijzondere conditie namelijk dat aan hun kind Grietje ‘uit aenmerking van haere gebrekkelijkheid ’ boven haar legitieme portie 600 gulden wordt gelegateerd

In oktober overlijdt moeder Maertje en op 9 november worden voogden aangesteld over de kinderen. Dat worden zwager Jan Pieters OuweJan uit de Schermeer, ‘oomzegger’ Teunis Cornelisz De Jong op de Vroonjer Geester onder Pancras, en zwager Pieter Pietersz Leeuw uit de Heer Hugowaard [3]. Wanneer Claas Bloothooft in 1770 besluit opnieuw in het huwelijk te treden wordt op 14 september bepaald [4] dat alle vier kinderen, Grietje is inmiddels overleden, als het erfdeel van hun moeder 750 gulden zullen ontvangen. Zoon Pieter krijgt dat direct in contanten want hij is getrouwd en meerderjarig, voor de andere drie zullen de voogden er op toezien dat dit te zijner tijd in goede orde gebeurd.

Referenties

[1]   Oudorp, trouwboek RK Kerk 1712-1811
[2] Alkmaar NOT 561, not. Adrianus Bolten, 27 maart 1741, standaard testament van Pieter Dirks Ouwejans en Grietje Jans, ‘zijnde de testateur ziekelijk ende niet wel te passe te bedde liggende ende zij testatrice gaende en staende redelijk gesont naar den lighamen’. Uit verder nog te bespreken voogdijaktes is er een Cornelis en en Jan Pieters Ouwejans, waarschijnlijk broers van Maartje. Een belangrijk deel van het bezit van Claas Bloothooft kwam ongetwijfeld uit Maartjes aandeel in de erfenis van Pieter Dirks Ouwejans.
[3] Alkmaar NOT 654, not. Jan Croll
[4] Alkmaar NOT 676, not. Pieter de Lange