IV-2.8   Maartje Claas Bloothooft (1755 - <1780)

Dochter van Claas Sijmens Bloothooft <IV-2> en Maartje Pieters Ouwejan, ged. Oudorp [1] 30.9.1755 [ptr. Cornelis Pieters (Ouwejan?, oom); get. Trijntje Pieters (Ouwejan?, tante)],  overl. voor 1780, tr. Dirk Dirksz Dekker Oudorp [2] 1.2.1778 [get. Dirk Bloothooft, Sijmen Bloothooft (broers)] , boer, Schermer. Kinderen ged. in Oudorp [4]: Claas (22.1.1777), Lijsbeth (ged. 18.1.1779).

Dirk Dirksz Decker was boer in de Schermeer en bezat daar 30 morgen grond in de polder E, kavels 4 en 5, met daarop een huis (nr 32). Hij staat alszodanig genoemd in de leggers van de landerijen over 1771-1834 [3]. Ongetwijfeld een goede partij voor Maartje, die op haar 19e wees werd en op haar 23e trouwde.

Als op 28 januari 1780 aan de erfgenamen van vader Klaas Bloothooft een boerderij en land wordt verkocht, blijkt dat Dirk Dirksz Dekker inmiddels al weduwnaar is. Mogelijk stierf Maartje in het kraambed van haar tweede kind Lijsbeth. Wellicht trouwde ze niet in 1778 maar in 1776.

Tien jaar later, in 1790, blijkt Dirk Dekker in financiŽle problemen. Hij leent 700 gulden tegen 3.5% rente van zijn buurman Cornelis Pietersz Punt. De rente betalen ging eerst nog wel maar van aflossen kwam het niet. Door de slechte situatie in de veeteelt kon later ook de rente niet meer opgebracht worden. Punt was de slechtste niet en droeg de schuldbekentenis in 1803 aan de armenvoogden over. Mocht er ooit iets van betalen komen dan konden die dat voordeel behouden. Als Dirk Dekker niet in staat was om iets te betalen dan moesten de armenvoogden hem bijspringen. Want Dirk was een eerlijk man, daar kon Punt wel voor instaan. Het tekent een mentaliteit in de katholieke gemeenschap [5]. Het is wel opmerkelijk dat zijn vermogende zwagers Sijmen en Dirk Bloothooft, Dirk Dekker in deze niet bijstaan.

Zoon Klaas Dekker, geb. Schermer ~1777, tr. 1. Neeltje Kos, tr. 2. Bregi Vegter, Graft 29.6.1834, geb. Obdam ~1790, do. van Dirk Vegter en Etje Helleboer. Zij wed. Klaas Tuijn.

Referenties

[1] Oudorp, doopboek RK Kerk 1677-1753
[2] Oudorp, trouwboek RK Kerk 1712-1811
[3] Schermer 775 & 776, legger der landerijen 1771-1797 & 1897-1834
[4] Oudorp, doopboek RK Kerk 1754-1811
[5] Voets, B. (1980). Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies in Holland. p46,47